Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Veronika Luptáková
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. J. Ilkovič, CSc.