Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave každoročne vyhlasuje CENU DEKANA - ocenenie za najlepšie ateliérové práce svojich študentov. Porota zložená zo slovenskej architektonickej a dizajnérskej špičky - Juraj Benetín, Matej Siebert, Irakli Eristavi a Tomáš Nagy rozhodnú o Laureátovi Ceny dekana za akademický rok 2019/20. 

Cena dekana za najlepšiu ateliérovú prácu (s výnimkou záverečných prác), sa udeľuje študentom za prácu, ktorá je vytvorená v rámci ateliérových povinností v štúdiu študijných programov na FAD STU. Do súťaže postupujú ateliérové práce, ktoré sú ocenené hlavnou cenou v rámci posudzovanej oblasti Študentskej tvorivej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti (Cena prof. V. Karfíka, prof. V. Vilhana, prof. E. Hrušku, prof. A. Piffla, prof. V. Chrobáka, doc. M. Kodoňa, Cena za dizajn). Z nich následne hodnotiaca komisia určí celkového víťaza.

CENA DEKANA 2019/20

 : Meno oceneného sa dozvieme 11. mája 2021 o 19:00 hod.POROTA

 : Juraj Benetín

 : Matej Siebert

 : Irakli Eristavi

 : Tomáš Nagy


FINALISTI NA CENU DEKANA / OCENENÉ PRÁCE

 : Cena prof. Karfíka
 : Rozhovor

 : Kristián J. Vidiš, Andrej Vojtko
 : 5. ročník
 : Ateliér Fejo Hanáček

 : Cena prof. Hrušku
 : Rozhovor

 : V. Vaňová, K. Volf, L. Rypák
 : 5. ročník
 : Ateliér Vodrážka

 : Cena prof. Vilhana
 : Rozhovor

 : Andrea Pašková
 : 5. ročník
 : Ing. Dušan Kočlík, ArtD.

 : Cena prof. Piffla
 : Rozhovor

 : Adriana Dolníková
 : 5. ročník
 : Ateliér Vodrážka

 : Cena prof. Chrobáka
 : Rozhovor

 : Karolína Vasiliaková
 : 4. ročník
 : doc. Ing. arch. E. Vojteková, PhD.

 : Cena doc. Kodoňa
 : Rozhovor

 : Dominika Svobodová
 : 4. ročník
 : doc. Ing. arch. S. Bašová, PhD.

 : Cena za dizajn
 : Rozhovor

 : Filip Mozdík
 : 3. ročník
 : Mgr. art. Martin Baláž, ArtD.

 

 

ODMENENÉ PRÁCE

 : Odmena prof. Karfíka

 : Tomáš Klásek
 : 5. ročník
 : Ateliér Šíp Varga

 : Odmena prof. Karfíka

 : Ivana Cicka
 : 5. ročník
 : Ateliér Kusý Paňák

 : Odmena prof. Karfíka

 : Kristián Julínek
 : 1. ročník
 : doc.Ing.arch. Z.Tóthová, PhD.

 : Odmena prof. Hrušku

 : Kornélia Lincéniová
 : 6. ročník
 : Ing. arch. M. Czafík, PhD.

 : Odmena prof. Hrušku

 : Z. Grenčíková, B. Hozová
 : 3. ročník
 : Ing. arch. T. Hanáček, PhD.

 : Odmena doc. Kodoňa

 : I. Kožehubová, M. Pavlík
 : 6. ročník
 : Ateliér Sopirová Bašová

 : Odmena doc. Kodoňa

 : M. Piatríková, D. Maurycová
 : 5. ročník
 : Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.

 : Odmena prof. Vilhana

 : Miriam Loescher
 : 4. ročník
 : Ing.arch.Mgr.art. P.Mazalán, PhD.

 : Odmena prof. Vilhana

 : P. F. Baroš, D. Mačuhová
 : 5. ročník
 : Pier Frederico Calari

 : Odmena prof. Chrobáka

 : P. F. Baroš, D. Mačuhová
 : 5. ročník
 : Pier Frederico Calari

 : Odmena prof. Chrobáka

 : Patrik Domanický
 : 5. ročník
 : Ateliér Fejo Hanáček

 : Odmena za dizajn

 : Lucia Suchá
 : 5. ročník
 : prof. akad. soch. P. Paliatka

 : Odmena za dizajn

 : Peter Lacko
 : 3. ročník
 : doc. akad. soch. P. Humaj

 : Odmena prof. Piffla

 : Katarína Urgelová
 : 4. ročník
 : Ateliér Pauliny Hrašková Vošková

 : Odmena prof. Piffla

 : Veronika Mesíková
 : 5. ročník
 : Ateliér Fejo Hanáček