Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Prešov: suburbium židovskej synagógy 

Študent: bc. Samuel Tomko 

Ročník: 1. roč. Ing. 

Predmet: Ateliér II 

Suburbium židovskej synagógy a jej napojenie na širšie centrum mesta, je projekt postavený na snahe
pripomínať zabudnuté veci a miesta v Prešove. Snažím sa ním reagovať na meniacu sa situáciu v
centre mesta. Koncom roka 2021, by mal byť kompletne zmenený povrch ulíc okolo Hlavnej, z asfaltu
na dlažbu. Je to jeden z krokov ako zabezpečiť, aby centrum Prešova nebolo len jednou ulicou. Touto
zmenou sa územie židovského suburbia dostane na dotyk k centru mesta.
Židovské suburbium je v dnešnej dobe lokalita, najmä prezentujúca holokaust, jeho obete a pripomína
nám ich pamiatku. Moje vnímanie tohto priestoru je na trochu odlišnej úrovni. Projektom jeho
revitalizácie, by som chcel poukázať na harmonické nažívanie jednotlivých menšín v meste pred
obdobím druhej svetovej vojny. V Prešove nebola židovská štvrť to znamená, že židia, rimokatolici,
gréckokatolíci, neveriaci prípadne veriaci v niečo iné žili spolu, premiešaní na jednej ulici, v jednom
meštianskom dome často dokonca v jednej rodine. Židovské suburbium v tom čase bolo miestom, kde
sa spolu stretávali a trávili čas prípadne chodili na náboženské obrady alebo vystúpenia židia alebo
hocikto iný, kto mal záujem.

A toto je presne tá emócia, ktorú by som rád do suburbia priniesol naspäť.
Plne si uvedomujem hrôzy, ktoré holokaust priniesol, no asi by som bol šťastnejší, ak by bol deťom v
školách prezentovaný aj ten stav pred... to spolunažívanie a relatívne harmonický život.