Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Urbanizmus II

 : Martin Sarvaj
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. A. Sopirová,CSc.

 : Urbanizmus II

 : Alexandra Šipekyová
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. A.Sopirová,CSc.

 

 : Urbanizmus II

 : Sára Mária Seidlová
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. A. Sopirová,CSc.

 : Urbanizmus II

 : Denisa Puklušová
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. A. Sopirová,CSc.

 : Urbanizmus II

 : Michal Budinský
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. A.Sopirová,CSc.

 

 : Urbanizmus II

 : Mário Melek
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. A. Sopirová,CSc.

 : Urbanizmus II

 : Magdaléna Šlahorová
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. A. Sopirová,CSc.

 : Urbanizmus II

 : Patrícia Michálková
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. A.Sopirová,CSc.

 : Urbanizmus II

 : Lucia Višváderová
 : 3. ročník
 : doc. Ing. arch. A. Sopirová,CSc.