Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Ateliér navrhovania V

 : Celia Saavedra
 : 3. ročník
 : prof. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD.

 : Ateliér navrhovania V

 : D. Dancziová, V. Latysheva
 : 3. ročník
 : doc.Ing.arch. K.Smatanová,PhD.

 

 : Ateliér navrhovania V

 : L. Ďurčová, M. Budinský
 : 3. ročník
 : doc.Ing.arch. K.Smatanová,PhD.

 : Ateliér navrhovania V

 : J. Lacho, L. Višváderová
 : 3. ročník
 : prof. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD.

 : Ateliér navrhovania V

 : J. Šujaková, M. Zimová
 : 3. ročník
 : prof. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD.

 : Ateliér navrhovania V

 : L. Burda, I. Muzafarov
 : 3. ročník
 : doc.Ing.arch. K.Smatanová,PhD.

 : Ateliér navrhovania V

 : M. Bežová, S. Blaškovičová
 : 3. ročník
 : doc.Ing.arch. K.Smatanová,PhD.

 : Ateliér navrhovania V

 : P. Branišovičová, M. Izakovičová
 : 3. ročník
 : doc.Ing.arch. K.Smatanová,PhD.

 : Ateliér navrhovania V

 : S. Boroviak, S. M. Seidlová
 : 3. ročník
 : prof. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD.

 : Ateliér navrhovania V

 : S. Jagriková, E. Kohútová
 : 3. ročník
 : prof. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD.

 : Ateliér navrhovania V

 : T. Bábics, A. Arnold
 : 3. ročník
 : doc.Ing.arch. K.Smatanová,PhD.