Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

: Dejiny architektúry
a umenia II

 : B. Abrmanová, M. Cidorík
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. N. Hrašková,PhD.

: Dejiny architektúry
a umenia II

 : M. Bedleková, P. Dobrotová
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.

: Dejiny architektúry
a umenia II

 : A. Kazičková, M. Minárik
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.

: Dejiny architektúry
a umenia II

 : R. Ručková, B. Macášková
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. N. Hrašková,PhD.

: Dejiny architektúry
a umenia II

 : V. Mitrová, V. Trecáková
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.

: Dejiny architektúry
a umenia II

 : S. Moravčík, V. Zubková
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.

: Dejiny architektúry
a umenia II

 : H. Rafajová, S. Szabóová
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. N. Hrašková,PhD.

: Dejiny architektúry
a umenia II

 : A. Švarcová, V. Osvicinská
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.

: Dejiny architektúry
a umenia II

 : A. Vrabľová, J. Svrbík
 : 2. ročník
 : doc. Ing. arch. N. Hrašková, PhD.