Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Tímové projektovanie

 : Chromek, Sekanina, Suchá
 : 5., 6. ročník
 : Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.

 : Tímové projektovanie

 : Knap, Dudová, Oriešek
 : 5., 6. ročník
 : Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.

 

 : Tímové projektovanie

 : Pavlová, Mitko, Harmanová
 : 5., 6. ročník
 : Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.

 : Tímové projektovanie

 : Mega, Pčolková, Rejta
 : 5., 6. ročník
 : Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.

 : Tímové projektovanie

 : Švabeková, Fundárek, Krivulka
 : 5., 6. ročník
 : Mgr. art. Zuzana Turlíková, ArtD.