Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

: 5. ročník
: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. - Stratégia navrhovania v priemyselnom dizajne
: Ing. Matej Kurilla, PhD. - Karosérie

Medzifakultný modul pripravuje študenta dizajnu na samostatné tvorivé myslenie tak, aby na základe svojej umeleckej individuality získa schopnosť zvládnuť a osvojiť si synergickú stratégiu v procese navrhovania medzi dizajnérom a konštruktérom a porozumieť ich úlohe v navrhovaní. Predmety v module synergicky vymedzujú rovnováhu medzi individualizmom dizajnérskeho zámeru a formalizmom konštrukčného riešenia, motivujú študenta samostatne tvoriť v oblasti veľkosériovej a malosériovej priemyselnej výroby tak, aby dokázal koordinovať svoj vlastný pracovný plán, alebo  tím dizajnér/konštruktér pri vývoji v oblasti priemyselného dizajnu a dokázal analyzovať problémy a navrhovať dizajn celku i častí. Súčasne študent získa hlbšie znalosti a zručnosti v oblasti vnútornej konštrukcie diela a tak môže ľahšie prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia projektov v oblasti transport  aj produkt dizajnu. Základnou úlohou je experimentovanie v procesu navrhovania, transformácia na základe synergickej komunikácie s konštruktérom a vývoj nového autorského dizajnérskeho konceptu pri rešpektovaní existujúceho package.