Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Regionalizmus a tradície

 : Lucia Senderáková
 : 5. ročník
 : doc.Ing.arch. Hrašková, PhD. 

 : Regionalizmus a tradície

 : Katarína Urgelová
 : 5. ročník
 : doc.Ing.arch. Hrašková, PhD.

 : Regionalizmus a tradície

 : Martin Bumbál
 : 5. ročník
 : doc.Ing.arch. Hrašková,PhD.