Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Historický stavebný interiér

 : Lucia Senderáková
 : 5. ročník
 : doc. Ing. arch. Mgr. A. Botek, PhD.
 : Ing. arch. K. Terao Vošková, PhD.

 : Historický stavebný interiér

 : Katarína Urgelová
 : 5. ročník
 : doc. Ing. arch. Mgr. A. Botek, PhD.
 : Ing. arch. K. Terao Vošková, PhD.