Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

21. 10. 2021
- V súvislosti so signalizačným systémom Covid Automat, FAD STU
s účinnosťou od 25.10.2021


24. 9. 2021
V súvislosti s aktuálnymi podmienkami ubytovania v zariadeniach ŠD STU a signalizačným systémom Covid Automat, FAD STU s účinnosťou od 27.9.2021 upravuje formu výuky pre akademický rok 2021/22 na hybridnú (kombinovanú) nasledovne:
1. ročník všetkých ŠP 1. a 3. stupňa pokračuje podľa pôvodného rozpisu hybridnou formou

2.-4. ročník Bc. štúdia a 1.-2. ročník Mgr./Ing. štúdia  bude mať možnosť hybridnej formy výuky umožnenú iba v predmetoch - odborná prax resp. prax, bakalársky projekt, diplomový projekt.

15. 9. 2021
- Káva s fakultou

14. 9. 2021
Usmernenie dekana FAD STU pre zamestnancov a interných doktorandov v súvislosti so začiatkom akademického roka 2021/2022 od 14.09.2021

8. 9. 2021
Začiatok výučby a rozvrh na zimný semester 2021/2022

6. 9. 2021
- Prihlasovanie VA ZS 2021/22

2. 9. 2021

- Káva pred semestrom