Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Knižnica FAD je z dôvodu protiepidemických opatrení do odvolania zatvorená

 

Služby Knižnice Fakulty architektúry a dizajnu STU počas zatvorenia 

- STN normy sprístupnené pre študentov STU (rovnaký prístup ako v roku 2020)

 

Výber z licencovaných databáz STU (plné texty, e-booky, články - viac na podstránke EIZ, WoS a Scopus)):

- Gale - Architecture, Design, Interior Design and Scenography, Urban Studies NOVÉ

- Science Direct - Physical Sciences and Engineering a Social Sciences and Humanities NOVÉ

- APS Physics - Physics and Arts NOVÉ

- Taylor & Francis - Education a Behavioral Sciences NOVÉ


študovňa    knižnica    knižnica

Knižnica FAD

Námestie slobody 19, prízemie, č. dv. 52
812 45 Bratislava 1

Tel.: 02/ 57276 220
E-mail: kniznica.fad@stuba.sk
WEB: www.fad.stuba.sk/kniznica

Sigla knižnice: BA 329

 

                                     About the Library (EN)             

 

Nové prírastky vo fonde Knižnice FAD:

- Marec 2021:

 

 

Zaujímavé linky:

Prihláste sa na Innovation Award časopisu Eurostav

AJ Architecture Awards 2021

Design Vanguard 2021 - do 5.3.2021

The Innovation Conference dostupná online

The DESIGN:ED Podcast a AR Bookshelf

Aktuálne webináre

18.2.-10.3.2021 - How to write and structure your academic article for publication

5.3.2021 o 9:30 - První kroky ve Scopusu

8.-11.3.2021 o 17:00 - W Awards Week 2021

11.3.2021 v čase 17:00 - Sustainability and supply chains

16.3.2021 od 10:00 - ProQuest for Researchers - Introduction to ProQuest Platform

16.3.2021 o 19:00 - Connected Construction Data: The Details Matter, Field Execution

16.3.2021 o 19:00 - New Tools, Research and site Quality in the Air Barrier Industry

17.3.2021 o 11:00 a o 15:00 - When research goes wrong

18.3.2021 o 11.00 - How to work with the author profile and preprints in Scopus?

19.3.2021 o 9:30 - Začínáme s vyhledáváním literatury

22.-26.3.2021 o 13:00 - Research and Publication Ethics

Akademická knižnica Fakulty architektúry a dizajnu STU sa špecializuje na odbornú časopiseckú a knižnú literatúru v súlade so študijnými programami fakulty (architektúra, urbanizmus, dizajn a príbuzné študijné odbory). Je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom fakulty, ktoré poskytuje knižnično-informačné služby pre pedagogický a výskumný proces fakulty. Knižnica FAD centrálne bibliograficky eviduje a uchováva publikačnú a umeleckú činnosť tvorivých zamestnancov a interných doktorandov fakulty.