Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Prosíme o zvýšenú opatrnosť, v priestoroch budovy FAD STU prebieha rekonštrukcia!

Vstup do priestorov knižnice možný len pri dodržaní platných preventívnych opatrení.

 

Otváracie hodiny Knižnice FAD od 6.9.2021 

 

NOVÉ

- prístup k STN normám pre študentov STU

- dočasné prístupy do Writefull a k literatúre ASME

- krátke návody: služby knižnice, vyhľadávanie v katalógu a v EIZ STU


študovňa    knižnica    knižnica

Knižnica FAD                             EN

Námestie slobody 19, prízemie vpravo
812 45 Bratislava 1

Tel.: 02/ 57276 220, 0918 / 665 025
E-mail: kniznica.fad@stuba.sk
WEB: www.fad.stuba.sk/kniznica

Sigla knižnice: BA 329
 

Virtuálna knižnica
             STU

 

Aktuálne webináre

21.10.2021 od 15:00 do 17:00 - Summon Customer Day (London)

25.10.2021 o 11:00 - Knovel and Engineering Village for Engineering Education

11.11.2021 o 13:00 - Publishing in Academic Journals

11.11.2021 o 16:00 a 20:00 - What’s New with Summon

 

Zaujímavé zdroje:

- nový dizajn periodika PROJEKT

- Journal Finder - pomocník pre publikovanie

- The DESIGN:ED Podcast a AR Bookshelf

NOVÉ Akvizícia literatúry z projektu FPU

Knižnica FAD v rámci projektu FPU č. 20-514-04146 „Akvizícia literatúry do fondu Knižnice Fakulty architektúry STU“ a na základe odporúčaní pedagógov fakulty zakúpila cez 400 exemplárov publikácií z oblasti architektúry, urbanizmu, dizajnu a umenia.

 

Nové prírastky vo fonde Knižnice FAD:

- Október 2021:

 

- September 2021:

 

Aktuality:

- prístup k STN normám pre študentov STU

- dočasné prístupy do Writefull a k literatúre ASME

- Fulltexty - online dostupné texty pedagógov FAD

- databáza DETAIL inspiration znova dostupná!

Akademická knižnica Fakulty architektúry a dizajnu STU sa špecializuje na odbornú časopiseckú a knižnú literatúru v súlade so študijnými programami fakulty (architektúra, urbanizmus, dizajn a príbuzné študijné odbory). Je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom fakulty, ktoré poskytuje knižnično-informačné služby pre pedagogický a výskumný proces fakulty. Knižnica FAD centrálne bibliograficky eviduje a uchováva publikačnú a umeleckú činnosť tvorivých zamestnancov a interných doktorandov fakulty.