Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Christian Norberg-Schulz: Znakovosť v architektúre

 

Pozývame na prezentáciu publikácie Znakovosť v architektúre, ktorá sa uskutoční 8. novembra 2018 o 13:00 hod. v Samostatnej študovni KNIŽNICE FA STU.O publikácii:

Z diela Christiana Norberga-Schulza bola na území bývalého Československa preložená len kniha “Genius loci” a vzhľadom na odbornosť autora bolo potrebné preložiť do slovenského jazyka aj predmetný titul – Znakovosť v architektúre, ktorý sleduje vývoj architektúry od staroveku až dodnes.

Preklad publikácie ako i vložené komentáre prekladateľky, Prof. PhDr. Luby Fašangovej, CSc., k jednotlivým kapitolám prinášajú nielen poznanie osobných autorových názorov a nové pohľady na dejiny architektúry, ale sú aj vítanou odbornou pomôckou štúdia na fakultách architektúry, stavebníctva a filozofie, u nás i v českých krajinách.

Prekladateľka vychádzala z francúzskej verzie, autorka komentárov a odborného prekladu je dlhoročný kunsthistorik a učitel histórie počas jej životných 50-tich rokov.

                                 

Knižnica FA                                                                                                                                    


Medzinárodný Open Access Week 2018

 

Pri príležitosti Týždňa otvoreného prístupu 2018 vydavateľstvo The Royal Society sprístupnilo celý archív časopisov od roku 1665 po súčasnosť vrátane najstaršieho vedeckého časopisu na svete Philosophical Transactions. Články sú dostupné do 28.10.2018.

Odkaz je k dispozícii na www.aib.sk/novinky/1754-medzinarodny-open-access-week-2018, kde nájdete aj:

- voľný prístup ku všetkých časopisom a knihám vydavateľstva World Scientific do 31.10.2018,

- novinku, ktorá poteší používateľov ProQuest Central,

- ďalšie otvorené e-zdroje.

Na www.aib.sk/podpora/nastroje/1835-open-access-e-zdroje je aktualizovaný prehľad otvorených e-zdrojov a článkov ďalších vydavateľstiev.

                                 

Knižnica FA                                                                                                                                     


Skúšobný prístup do databáz vydavateľstva De Gruyter

 

Informujeme Vás o sprístupnení databáz vydavateľstva De Gruyter od 15. októbra do 15. decembra 2018 pre všetky fakulty STU v Bratislave.

Prehliadať si môžete:

- databázu architektonických projektov - Building Types Online

Viac informácií o databáze a možnostiach vyhľadávania nájdete tu.

Video o databáze: YouTube video.


- databázu časopisov vydavateľstva - De Gruyter Journals

- encyklopédiuSPARK (Encyclopedia of Chemistry, Industrial Chemistry, Material Science, and Physics)

                                 

Knižnica FA                                                                                                                                                              


Webinár o vedeckom publikovaní

 

Vydavateľstvo Institute of Physics v spolupráci s Editage pripravilo webinár s názvom Everything you need to know about academic publishing pre vedcov a doktorandov, najmä pre začínajúcich autorov prírodovedného a technického zamerania.

Webinár sa uskutoční v stredu 26.9.2018, 14:00 – 15:00. Prihlásiť sa môžete na webovej stránke http://www.aib.sk/seminare/318-everything-you-need-to-know-about-academic-publishing/

                                  

Knižnica FA                                                                                                                     


Engineering Academic Challenge

 

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenges databázami Knovel a Engineering Village pre študentov a pedagógov vysokých škôl potrvá od 10. 9. 2018 do 14. 10. 2018

Každý pondelok bude zverejnená jedna „výzva“ a do ďaľšieho pondelka možno odpovedať. Úlohy sú postavené na problémoch z praxe a týkajú sa piatich interdisciplinárnych tematických okruhov. K účasti na súťaži je potrebná registrácia. Viac informácií o súťaži nájdete tu, alebo v otázkach a odpovediach. Súťaž je inšpirovaná americkým programom National Academy of Engineering Grand Challenges na rozvoj inžinierskych zručností.

Prístup do databáz KnovelEngineering Village je zabezpečený cez IP adresy všetkých počítačov na STU. Študenti majú prístup z počítačov v Knižnici FA.

Pre doktorandov a zamestnancov FA je k dispozícii aj vzdialený prístup k databázam na základe overenia IP adresy.

Prajeme Vám veľa úspechov s vyhľadávaním

                                 

Knižnica FA                                                                                                                                     


Týždeň vedeckého recenzovania

 

V rámci štvrtého Týždňa vedeckého recenzovania (10.9. - 15. 9. 2018) s témou rozmanitosti a inklúzie spoločnosť Albertina icome sprístupňuje 30 článkov z časopisu Logos od vydavateľstva Brill, ktoré sa venujú vedeckému recenzovaniu a ďalšie články o téme z minulých rokov. Prístup k článkom a viac informácií o webinároch  a konferencii nájdete tu. Organizátormi Týždňa vedeckého publikovania sú AAAS, ACS Publications, ORCID, The Royal Society, Sage Publications, Taylor & Francis a Wiley. Informácie získate aj na Twitteri a ďalších sociálnych sieťach. Sledujte #PeerRevWk18 a #PeerRevDiversityInclusion.

                                 

Knižnica FA                                                                                                                                      


Voľne dostupná e-kniha Bias in Science and Communication

 

Vydavateľstvo Institute of Physics od 16.-30.7.2018 sprístupňuje e-knihu autora Matthewa Welsha Bias in Science and Communication: A field guide. Viac informácií o knihe nájdete v odkaze: www.aib.sk/novinky/1735-stiahnite-si-zdarma-e-knihu-o-zaujatosti-vo-vede-a-komunikacii.

Po skončení prístupu budú dostupné články a kapitoly o vedeckej komunikácii na:

www.aib.sk/novinky/1742-precitajte-si-vedecka-komunikacia

                                 

Knižnica FA                                                                                                                                                               


Ročný prístup do databázy DETAIL inspiration pre FA STU

 

Informujeme vás o sprístupnení plnotextovej databázy:

                            DETAIL inspiration od  apríla  2018  do  31. marca  2019

Kde:     v akademickej knižnici na 3 knižničných PC súčasne

Databáza:  DETAIL inspiration zahrňuje viac ako 3 300 národných a medzinárodných projektov za  posledných 32 rokov existencie časopisu DETAIL so zameraním na architektúru a stavebné detaily.  Ponúka exaktné konštrukčné návrhy, relevantné vizuálne inšpirácie pri hľadaní nových riešení. Štruktúrovaný vyhľadávací systém databázy poskytuje prístup k  referenčným fotografiám, návrhom  a technickým produktovým informáciám. Projektovú dokumentáciu je možné stiahnuť.

Vďaka veľkej kolekcii obrázkov a  informácií o  dôležitých architektonických témach a konštrukciách je databáza Detail inspiration vhodná pre teoretický výskum aj ideovú a tvorivú inšpiráciu.

Aktualizácia databázy:  mesačne pribúdajú nové projekty.

 

Využite túto našu novú službu!

V knižnici je k dispozícii aj prístup k elektronickej verzii časopisu DETAIL.

                                 

Knižnica FA, apríl 2018                                                                                                                                 


Voľný prístup k časopisom z vydavateľstva UC Press

 

Vydavateľstvo UC Press pri príležitosti 125 rokov činnosti sprístupňuje do 30.4.2018 celý archív časopisov pre humanitné odbory. K študijnému programu architektúra je možné prehliadať a stiahnuť články časopisu

                      Journal of the Society of Architectural Historians vydané v rokoch 1941 – 2018.

                                 

Knižnica FA                                                                                                                                        


Týždeň slovenských knižníc

 

V  dňoch  5.-9. marca 2018 vyhlásila Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc

19. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc.

Milí študenti, chceme vás informovať, že počas Týždňa slovenských knižníc od 5. – 9.3.2018 vám pri návrate kníh

a skrípt odpúšťame sankčné poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty.

                                 

Knižnica FA                                                                                                                                                                                 


Prístup ku kolekcii online kníh na platforme Taylor & Francis

 

Na platforme Taylor & Francis má STU predplatené online knihy a príručky publikované vydavateľstvom CRC Press, ako aj Auerbach a Chapman & Hall pre rôzne technické odbory.

Pre štúdium, pedagogické a vedecko-výskumné účely sú dostupné aj knihy k architektúre, navrhovaniu a designu.

Pri vyhľadávaní je potrebné vybrať predmet alebo zadať kľúčové slová v angličtine a pri filtrovaní zaškrtnúť pole „show content I have access to“.

                                  

Knižnica FA STU                                                                                                                                                                          


Databáza DETAIL inspiration

 

Pre študentov  a  pedagógov Fakulty architektúry je od 1. 10.  do  31. 10. 2017 zabezpečený  skúšobný prístup k databáze DETAIL inspiration.

DETAIL inspiration je novou referenčnou databázou zahrňujúcou viac ako 3 300 národných a medzinárodných projektov za  posledných 32 rokov existencie časopisu DETAIL, ktorý je zameraný na architektúru a stavebné detaily. Databáza ponúka exaktné konštrukčné návrhy, relevantné vizuálne inšpirácie pri hľadaní nových riešení. S  každým novým číslom časopisu DETAIL sa databáza dopĺňa aktuálnymi projektmi.

Štruktúrovaný vyhľadávací systém databázy poskytuje prístup k  referenčným fotografiám, návrhom  a technickým produktovým informáciám. Projektovú dokumentáciu je možné stiahnuť.

Vďaka veľkej kolekcii obrázkov a  informácií o dôležitých architektonických témach a konštrukciách je Detail inspiration vhodný pre teoretický výskum aj ideovú a tvorivú inšpiráciu.

Prístup k online databáze DETAIL inspiration majú študenti z knižničných PC a zamestnanci našej fakulty z fakultných PC na základe overenia IP adries, a to prostredníctvom webovej stránky:

www.detail-online.com/inspiration

Zvoliť si môžete nemeckú alebo anglickú verziu.

V prípade problémov s prístupom k databáze z fakultných PC, informujte nás o tom.  

Producent databázy DETAIL inspiration ponúka v prípade záujmu možnosť zakúpenia stáleho prístupu k databáze.

                                 

Knižnica FA                                                                                                                                             


Študentská súťaž Engineering Academic Challenge

 

V  pondelok 18. 9. 2017 začne súťaž  Engineering Academic Challenge pre študentov vysokých škôl po celom svete, ktoré majú prístup k platforme Knovel Library Tvorcovia vychádzajú z amerického programu National Academy of Engineering Grand Challenges

na rozvoj inžinierskych zručností. Úlohy sú postavené na problémoch z praxe.

Knovel chce súťažou podporiť informačnú gramotnosť študentov a zapojenie e-zdrojov hravou cestou do výučby. Podmienkou účasti je registrácia účastníka.

Súťaž potrvá 5 týždňov do 22.10.2017.

Každý pondelok bude zverejnená jedna „výzva“ a do ďalšieho pondelka možno odpovedať.

Otázky sú z piatich interdiscipli­nárnych tematických okruhov:

 • Engineer the Tools of Scientific Discovery
 • Restore and Improve Urban Infrastructure
 • Provide Access to Clean Water
 • Engineer Virtual Reality
 • Engineer Better Robots

Ďalšie podrobnosti o súťaži nájdete v otázkach a odpovediach.

Súvisiaci online seminár sa koná vo štvrtok 14. 9. 2017 o 15:00. Registrácia a viac info na www.knovel.sk/seminare-a-skolenia

Prístup do databázy Knovel je zabezpečený cez IP adresy všetkých počítačov na STU. Študenti majú prístup z počítačov v Knižnici FA.

Pre doktorandov a zamestnancov FA je k dispozícii aj vzdialený prístup k databáze na základe overenia IP adresy.

www.aib.sk/podpora/nastroje/326-knovel-solution-stories

www.aib.sk/podpora/nastroje/849-knovel-expert-webinars

Prajeme Vám veľa úspechov s vyhľadávaním

                                 

Knižnica FA                                                                                                                                   


Voľný prístup k časopisu The Architectural Review

 

Od 8.6. do  11.6.2017 ponúka časopis The Architectural Review exkluzívny prístup na webovú stránku http://www.architectural-review.com pri príležitosti 150 rokov narodenia architekta Franka Lloyda Wrighta (nar. 8.6.1867). Na čítanie článkov sa vyžaduje registrácia.

Webová stránka poskytuje veľa užitočného obsahu – novinky zo sveta architektúry, tematické články k typológiám budov (https://www.architectural-review.com/buildings),  stavebným materiálom, jednotlivým stavbám a architektom, archív časopisu online od roku 2013, ako aj informácie o súťažiach a filmové rozhovory s architektmi.

Plné texty časopisu The Architectural Review sú celoročne sprístupnené v Knižnici FA na 2 knižničných počítačoch a tabletoch. Časopis je v priestoroch knižnice dostupný aj v tlačenej forme.

              

                                 

Knižnica FA                                                                                                                                  


Nové e-booky a ďalšie publikácie vo fonde knižnice

 

V roku 2016 Knižnica FA požiadala o poskytnutie dotácie na ďalší projekt, ktorého cieľom bolo napĺňanie kritérií dostatočného informačného zabezpečenia študijných programov fakulty a doplňovania knižničného fondu relevantnými a aktuálnymi informačnými zdrojmi. Aj tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol hlavným partnerom projektu.

Z poskytnutých finančných prostriedkov knižnica zakúpila kolekciu 88 odborných titulov e-bookov z databázy De Gruyter s trvalým prístupom, predplatné 14 odborných titulov zahraničných periodík a ďalších 80 odborných knižných publikácií, z ktorých sa vo väčšej miere doplnila chýbajúca študijná literatúra z oblasti dizajnu.

Zakúpené knižné publikácieZakúpené periodiká

                                                                                                                                                                                               Novinkou v akvizícii knižnice sú elektronické knihy. Ich najväčšou výhodou je to, že prístup k nim majú viacerí čitatelia súbežne. Knižnici tým odpadá nákup viacerých exemplárov z jedného titulu a ušetrí sa aj úložný priestor. Študenti majú prístup k e-bookom z počítačových pracovných staníc v knižnici a pedagógovia priamo z fakultných PC na pracovisku.

Od marca 2017 je kolekcia plnotextových e-bookov sprístupnená priamo z webstránky knižnice:

https://www.fa.stuba.sk/kniznica/e-booky                      

Využite túto našu novinku! V priestore knižnice si môžete pre prácu s elektronickými informačnými zdrojmi požičať aj tablety, a to nielen na čítanie e-bookov, ale aj e-časopisov, ako napr. DETAIL, Architectural Review, TOPOS a i.

      Tento projekt podporil

Fond na podporu umenia

 

 

 

                                 

      Knižnica FA                                                                                                                                      


Nové skenery v Knižnici FA

 

Knižnica FA STU získala v roku 2016 finančné prostriedky na realizáciu projektu „Modernizácia služieb Knižnice Fakulty architektúry STU“, ktorého cieľom bolo skvalitnenie technického vybavenia a služieb akademickej knižnice pre svojich používateľov.

Koncom roka 2016 knižnica uviedla do prevádzky 2 novozakúpené skenovacie zariadenia:

 • Skener Kodak Legal (A3) Flatbed - na skenovanie výkresov a iných materiálov formátu A3 a menších rozmerov,
 • Skener Plustek OpticBook 3800 (A4) - na skenovanie kníh formátu A4 a menších rozmerov.

Zakúpenie nových skenovacích zariadení podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý bol hlavným partnerom projektu.

Využite nové možnosti skenovania

Skenovacie pracovisko

     Tento projekt podporil

Fond na podporu umenia

 

 

 

                                 

      Knižnica FA                                                                                                                                                                     


Pozvánka na on-line webinár Science Direct

 

Pozývame Vás na ďalší webinár spoločnosti Elsevier : 

                            „ScienceDirect - tipy a triky“,                             

ktorý sa bude konať  vo štvrtok 24. novembra od 13:00 do 14:00.

Program:

- nový výzor databázy ScienceDirect 
- možnosti vo vyhľadávaní

- zobrazenie článku a ďalšia práca s ním

Webinár bude prebiehať v slovenskom jazyku. V priebehu webinára máte možnosť pýtať sa otázky alebo požiadať o ukážky konkrétnych funkcií.

O databáze: ScienceDirect je renomovaná plnotextová databáza určená vedcom, akademických pracovníkom, študentom a informačných pracovníkom. Ponúka sofistikované, plnotextové vyhľadávanie v technických, prírodovedeckých, spoločenských vied, lekárskych zdrojoch a kombinuje ho s intuitívnymi nástrojmi, ktoré Vám umožňujú získať informácie rýchlo a efektívne. Vyhľadávajte informácie vo viac ako 3800 časopisoch a viac ako 35000 knižných tituloch.

V prípade záujmu o účasť na webinári je treba sa zaregistrovať tu:

REGISTRÁCIA

ŠKOLITEĽ:  Jitka  Dobbersteinová,  Slovakia Freelance Trainer,  Elsevier B.V.,
                   tel.: +421 905 810 527

V prípade otázok alebo návrhov k webinárom, obráťte sa prosím na školiteľku spol. Elsevier. 

                     

Prístup k databáze ScienceDirect a k ostatným licencovaným databázam STU pre doktorandov a pracovníkov STU je možný na základe overenia IP adries počítačov alebo pomocou vzdialeného prístupu .

V databáze ScienceDirect nájdete open access prístup k plným textom publikácií.
Dostupné sú aj úplné texty časopiseckých článkov a príspevkov z konferencií z oblasti architektúry, dizajnu a urbanizmu.

 

Knižnica FA


Open access prístup ku kolekcii časopisov Taylor & Francis

 

Pri príležitosti uplynulého 9. medzinárodného open access týždňa spoločnosť Albertina icome sprístupňuje v

databáze Taylor & Francis do 31.12.2016 :

Prístup je možný na základe IP adries fakulty na webovej stránke www.tandfonline.com.

Prístup je aktivovaný aj cez discovery službu http://stuba.summon.serialssolutions.com/

 

Prístup k špeciálnym kolekciám Taylor & Francis

Okrem vyššie uvedených možností je možné vyhľadávať aj v kolekciách časopisov:

 

Základný návod na vyhľadávanie:

 • Pokročilé na http://www.tandfonline.com/search/advanced. Tu môžete obmedziť vyhľadávanie len na články dostupné s plnými textami označením Only content I have full access to.
 • Po vytvorení osobného účtu na https://www.tandfonline.com/action/registration si môžete ukladať vyhľadávania a vytvárať zoznamy článkov.
 • Pokiaľ chcete dostávať správy o nových vydaniach časopisov e-mailom alebo cez RSS kanál, na stránke časopisu pod jeho obálkou kliknite na Alert me.

V prípade otázok kontaktujte Knižnicu FA.

 


Open access prístup k databáze vydavateľstva

Cambridge University Press

 

Cambridge University Press sprístupňuje do 31.12.2016 časopisy aj pre oblasť dizajnu (Design Science). K open access článkom z ostatných časopisov sa dostanete po vyhľadávaní www.cambridge.org/core. Vo výsledkoch následne označíte v ľavom stĺpci Only show content I have access to.

Prístup k článkom Cambridge University Press je dostupný aj na stránke Virtuálna knižnica pod Portál e-časopisov STU.

Viac informácií na www.aib.sk/produkty/2433-cambridge-journals-online-open-access

 


Open access prístup k databáze vydavateľstva

Oxford University Press

 

Akademické nakladateľstvo Oxford University Press oznámilo, že v rámci iniciatívy Oxford Open, ktorá začala v roku 2005, bude už čoskoro sprístupňovať viac ako 100 titulov. Do 31.12.2016 je pre oblasť urbanizmu cez open access prístup dostupný časopis Journal of Urban Ecology a iné tituly. Vo vyhľadávaní označte Only show content I have full access to.

 

Viac informácií na www.aib.sk/produkty/1123-oxford-open-open-access

 


Pozvánka na on-line webinár SCOPUS

 

Pozývame vás  na ďalší webinár spoločnosti Elsevier: 

                            „Scopus - cesta ku kvalite a viditeľnosti akademickej práce,                             

                            ktorý sa bude konať  v piatok 11. novembra od 13:00 do 14:00.

Program:
Obsah Scopusu, proces výberu obsahu a jeho kritériá
• Bibliometrické a analytické nástroje v Scopuse (analýza na úrovni časopisov a článkov)
• Profily v Scopuse (profil autora a profil inštitúcie)

Webinár bude prebiehať v slovenskom jazyku. V priebehu webinára máte možnosť pýtať sa otázky alebo požiadať o ukážky konkrétnych funkcií.

O databáze Scopus: Scopus je najrozsiahlejšia databáza abstraktov, citácií a plných textov odbornej recenzovanej literatúry a kvalitných online zdrojov. Vysoký dôraz kladie na funkcie umožňujúce analýzu a vizualizáciu vedy a výskumu. Pracuje tak, aby vedcom a akademickým pracovníkom pomohol vždy nájsť presne to, čo potrebujú. Rýchly, jednoduchý a komplexný – Scopus je spoľahlivý nástroj presného vyhľadávania v odbornej literatúre.

V prípade záujmu o účasť na webinári je treba sa zaregistrovať tu:

REGISTRÁCIA

 

Prehľad ďalších najbližšie plánovaných webinárov:

ŠKOLITEĽ:  Jitka  Dobbersteinová,  Slovakia Freelance Trainer,  Elsevier B.V., tel.: +421-905-810 527

V prípade otázok alebo návrhov k webinárom, obráťte sa prosím na školiteľku spol. Elsevier.

Využite tento nový spôsob školení !


On-line webináre na tému SCOPUS, ScienceDirect a MENDELEY

 

Pozývame Vás na on-line webináre na tému SCOPUS, ScienceDirect a MENDELEY.

Rozvrh webinárov:

 1. Mendeley            -  utorok  25.10. 13:00-14:00
 2. Scopus                 -  piatok  11.11. 13:00-14:00
 3. ScienceDirect     -  štvrtok 24.11. 13:00-14:00

Spoločnosť Elsevier pripravila nový spôsob vzdelávania  -  sériu on-line webinárov (webové semináre) určených pre doktorandov, akademických/vedeckých pracovníkov ako aj knižnično-informačným pracovníkov. 

Webináre sú prístupné z akéhokoľvek miesta, podmienkou je len kvalitné pripojenie na internet a počítač. Ide o interaktívnu prezentáciu s aktívnou účasťou lektora, ktorý zodpovie na prípadné otázky zaslané mailom.

 

1/ Na prvom 30-minútovom online webinári na tému:
"Mendeley - zoberte informácie do svojich rúk!"
budú predstavené možnosti a spôsoby použitia nástroja Mendeley. Je to referenčný manažér, ktorý umožňuje hľadať, organizovať, zdieľať, anotovať a citovať vedecké publikácie.

Dátum:  utorok 25.10. 2016, 13:00-14:00

Program:                                                                                            Pozvánka [pdf]                                                     

 • Kľúčové vlastnosti nástroja Mendeley
 • Čo Mendeley ponúka?
 • Kompatibilita
 • Mendeley a štatistika
 • Začíname: live demo

V prípade záujmu sa zaregistrujte na: https://attendee.gotowebinar.com/register/2039334962753915908

Po registrácii dostanete potvrdenie, ktoré obsahuje ďalšie informácie k účasti na webinári.                  Lektor: Jitka Dobbersteinova, Slovakia Freelance Trainer, Elsevier B.V.    

                                                    

O pozvánkach k ostatným webinárom spoločnosti Elsevier vás budeme priebežne informovať.                           Využite tento nový spôsob školení !

Knižnica FA


Študentská súťaž Engineering Academic Challenge

 

Jesenná súťaž Engineering Academic Challenge je určená pre študentov vysokých škôl z celého sveta, ktorí majú prístup k platforme Knovel Library. Začína sa 10. októbra 2016 a potrvá päť týždňov.

Cieľom je správne odpovedať na otázky s využitím vyhľadávania v Knoveli. Každý pondelok bude zverejnená jedna „výzva“ a do ďalšieho pondelka je možné odpovedať. Podmienkou účasti je predchádzajúca registrácia účastníka tu.

Podrobnosti, vrátane výhier, sú uvedené na na webovej stránke súťaže a tiež na stránke otázok a odpovedí.

Prístup do databázy Knovel je zabezpečený cez IP adresy všetkých počítačov na STU. Študenti majú prístup z počítačov v Knižnici FA.

Pre doktorandov a zamestnancov FA je k dispozícii aj vzdialený prístup k databáze na základe overenia IP adresy.

Prajeme Vám veľa úspechov s vyhľadávaním !


Študentská súťaž Engineering Academic Challenge

 

Súťaž Engineering Academic Challenge je určená pre študentov vysokých škôl z celého sveta, ktorí majú prístup ku službe Knovel. Cieľom je správne odpovedať na otázky s využitím vyhľadávania v Knoveli. Súťaž potrvá päť týždňov od 10. 10. 2016.

Srdečne pozývame na úvodný webinár k súťaži pre vysokoškolských pedagógov a knihovníkov z univerzitných knižníc v stredu 21. 9. 2016 o 16:00-16:45.

Viac informácií a registrácia na webinár na:

www.aib.sk/seminare/171-the-all-new-2016-engineering-academic-challenge-developed-by-students-for-students

Link na databázu KNOVEL.

Prístup do databázy je zabezpečený cez IP adresy všetkých počítačov na STU. Študenti majú prístup z knižničných PC.
Vzdialený prístup z domácich počítačov do siete STU a následne do databáz: návod a konfigurácia.

 


Prístup ku kolekcii e-bookov vydavateľstva Birkhäuser

 

On-line prístup k  e–bookom  vydavateľstva BIRKHÄUSER–špecializovaný vydavateľ pre architektúru, urbanizmus, krajinnú architektúru, dizajn a umenie

Knižnica FA zabezpečila skúšobný prístup k  plným textom kolekcie e-bookov vydavateľstva BIRKHÄUSER, ktoré patrí do skupiny vydavateľstiev spol. De Gruyter, ako sú vydavateľstvá Detail, Ambra Verlag, Böhlau Verlag, De Gruyter OPEN (predtým VERSITA – Open Access Journals)  a i.

Skúšobný prístup je nastavený od 12.4. do 6.5. 2016 na IP adresy fakultných PC priamo na:  http://www.degruyter.com/dg/page/444

Vyhľadávanie:

 1. výber tematických oblasti (Architecture and Design, Art,...) cez SUBJECTS,
 2. po výbere konkrétneho  titulu sa prostredníctvom READ CONTENT dostanete k plným textom e-booku, t.j. nielen k  úvodu a obsahu, ale k celým kapitolám,
 3. pri e-bookoch ostatných vydavateľstiev sa dostanete zväčša len k úvodu, obsahu a k ukážke z knihy (Look inside).

Privítame Vaše návrhy na zakúpenie e-bookov pre potreby pedagogického procesu a pre študijné účely.

V prípade ďalších otázok obráťte sa prosím na pracovníčky knižnice: kovacoval@fa.stuba.sk, horvathova@fa.stuba.sk.

 

Knižnica FA


Rozšírený prístup ku kolekcii časopisov Taylor & Francis

 

Skúšobný prístup ku kolekcii časopisov vydavateľstva Taylor & Francis je nastavený

                                                           od 4. 4. do 4. 5. 2016

na IP adresy fakulty  priamo na www.tandfonline.com  aj na www.infozdroje.sk, kde je okrem iného odkaz na pomôcky a propagačné materiály.
Prístup je aktivovaný aj cez discovery službu http://stuba.summon.serialssolutions.com/

 

V tomto období je nám prístup rozšírený aj na oblasť:

 • Social Science & Humanities Library
 •  Science & Technology Library

Sprístupnené sú plné texty časopiseckých článkov z oblasti architektúry, urbanizmu, krajinnej architektúry, dizajnu, umenia, ako napr. časopisy:

Architectural Science Review; International Journal of Architectural Heritage: Conservation, Analysis, and Restoration; Journal of Architecture and Urbanism; Journal of Landscape Architecture a ďalšie, ktoré sú indexované v SCOPUS, WoS alebo Current Contents.

Viac info: http://www.aib.sk/produkty/758-taylor-francis-online-journal-title-by-title/

 

Základný návod na vyhľadávanie:

 

V prípade otázok kontaktujte Knižnicu FA.


Odpustenie poplatkov za nevrátené publikácie

 

Knižnica  FA  oznamuje, že v  rámci prebiehajúceho   „Mesiaca knihy“   

v dňoch   od  14. 03.  do 24. 03. 2016 nevyberá

 

poplatky  za  nevrátené  publikácie, ktorých výpožičná lehota bola prekročená (1., 2., 3. a dekanská upomienka).

Využite túto možnosť a vráťte publikácie do knižnice bez platenia poplatkov z omeškania!

 

Knižnica FA


Prístup ku kolekcii časopisov Taylor & Francis

 

Databáza sprístupňuje plné texty časopiseckých článkov z oblasti architektúry, urbanizmu, krajinnej architektúry, dizajnu a umenia, ako napr. časopisy:

Architectural Science Review; International Journal of Architectural Heritage: Conservation, Analysis, and Restoration; Journal of Architecture and Urbanism; Journal of Landscape Architecture a ďalšie, ktoré sú indexované v SCOPUS, WoS alebo Current Contents.

Skúšobný prístup ku kolekcii časopisov vydavateľstva Taylor & Francis je nastavený

                                                           od 1. 3. do 31. 3. 2016

na IP adresy fakulty  priamo na www.tandfonline.com  aj na www.infozdroje.sk , kde je okrem iného odkaz na pomôcky a propagačné materiály. Prístup je aktivovaný aj cez discovery službu http://stuba.summon.serialssolutions.com/

Dostupné sú:

 • Science & Technology Library
 • Business, Management & Economics Collection

Viac info: http://www.aib.sk/produkty/758-taylor-francis-online-journal-title-by-title/

Základný návod na vyhľadávanie:

 

V prípade otázok kontaktujte Knižnicu FA.


Informačný seminár - citačná databáza SCOPUS

 

Dňa 20. novembra 2015 o 11:00 hod.

sa uskutoční v študovni Knižnice FA informačný seminár o databáze SCOPUS.

 

SCOPUS je najbohatšia abstraktová a citačná databáza peer-reviewed vedeckej literatúry a online zdrojov.
Obsahuje viac ako 20 000 titulov od viac ako 5 000 vydavateľov z celého sveta.

Prednášajúcou bude Jitka Dobbersteinová, spol. ELSEVIER

Pozvánka


Využite skúšobný prístup k BioOne Complete

 

Časopisecká kolekcia BioOne Complete združuje 184 časopisov zameraných na biologické a ekologické vedy.                                                

BioOne

Prístup je aktívny od 8. 4. do 3. 7. 2015 na základe overenia IP adries pre celú Slovenskú technickú univerzitu.


Využite skúšobný prístup k e-bookom vydavateľstva BIRKHÄUSER 

(Birkhäuser - the specialist publisher for architecture, landscape architecture and design)

 

Knižnica FA pre Vás zabezpečila na november 2014 skúšobný prístup ku kolekcii e-bookov vydavateľstva De Gryuter (BIRKHÄUSER). On-line prístup do plnotextovej databázy s  e-bookmi z oblasti architektúry, krajinnej architektúry a dizajnu si už  môžete  vyskúšať na PC umiestnených v Knižnici FA.                                                                                                    
Prístup končí dňom  30.11.2014.
Privítame Vaše návrhy na zakúpenie e-bookov pre potreby pedagogického procesu a  pre študijné účely. V prípade väčšieho záujmu o  konkrétny titul, prípadne tituly uvažujeme o ich zakúpení. Návrhy zasielajte na adresu raitlova@fa.stuba.sk alebo odovzdajte konzultačným pracovníčkam v prevádzke  knižnice.
Príďte a  vyskúšajte si túto možnosť bezplatného prístupu k  úplným textom elektronických publikácií v našej akademickej knižnici!


Skúšobný prístup Taylor and Francis

 

Spoločnosť Albertina icome Bratislava nastavila pre STU on-line skúšobný prístup ku kolekcii časopisov od spoločnosti Taylor and Francis na základe overenia IPadries v termíne do 9.5.2014.  Prístup do databázy je možný z PC umiestnených v Knižnici FA.  Vzdialený VPN prístup do siete STU nájdete tu.

Návod na vyhľadávanie v databáze:
1/ vo webovom prehliadači zadajte http://www.tandfonline.com/.
2/ zvoľte spôsob vyhľadávania cez:

 • Search  (vyhľadávanie kľúčových slov - napr. architecture, brownfields, urban places, product design,...),
 • Advanced Search (vyhľadávanie pomocou štruktúrovaného formulára a logických operátorov súčasne v rôznych vyhľadávacích poliach - podľa hesla, článku, publikácie, autora, ISSN, abstraktu, alebo kľúčových slov),
 • Browse by subject  - vybrať si môžete z nasledujúcich oblastí: Built Environment (77) – v ktorej sa nachádza „Architecture“, ďalšie tematické okruhy, ako napr.:  Development Studies (74), Environment and Sustainability (114),  Museum and Heritage Studies (10), Urban Studies (39) a i.

          Pri vyhľadávaní v poli Publications by subject je potrebné zakliknúť iba journals.

Pre STU máme dostupný obsah časopisov od roku 1997, starší obsah je už súčasťou archívu, ale výsledky z neho sa budú pri vyhľadávaní tiež zobrazovať.
Pod "Architecture" je sprístpnených 20 titulov : The Journal of Architecture, Journal of Landscape Architecture, Journal of Urban Design, Journal of Architectural Education, Journal of Architecture and Urbanism, Intelligent Buidings International  a ďalšie.


Nová služba STN-online

Potrebujete normy ku svojej práci alebo štúdiu?

 

Príďte využiť túto novú službu!
Od začiatku októbra je v  Knižnici FA  STU aktivovaný prístup k službe STN-onlinenormy STN na internete.
Plnotextové STN normy sú sprístupnené vo formáte PDF, sú určené len na čítanie a nie na tlač. V službe je zahrnutá automatická aktualizácia noriem (zmeny, opravy, príp. nahradzujúce normy).
Bližšie informácie získate priamo v našej knižnici alebo nás kontaktujte : horvathova@fa.stuba.sk, raitlova@fa.stuba.sk


ARCHÍV: