Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Knižnica FAD je z dôvodu protiepidemických opatrení do odvolania zatvorená

 

SLUŽBY KNIŽNICE FAD počas zatvorenia

- v prípade záujmu poskytneme rešerše na konkrétne témy z dostupných online zdrojov z databáz STU - požiadavky na rešerš zasielajte na e-mailovú adresu kniznica.fad@stuba.sk

- STN normy sprístupnené pre študentov STU (rovnaký prístup ako v roku 2020)

- E-BOOKY zakúpené pre Knižnicu FAD (prístupné cez vzdialený prístup VPN) - úvodná stránka (e-booky sú tematicky rozdelené)

- webináre a online prednášky dostupné pod Aktuality - Webináre

- elektronické časopisy dostupné online

- záverečné a kvalifikačné práce dostupné na stránkach CRZP SR

- výber z licencovaných databáz STU prístupných cez VPN (podstránka EIZ, WoS a Scopus)

- multidatabázový vyhľadávač vo všetkých dostupných databázach STU SUMMON

- iné online dostupné zdroje v plných textoch (podstránka WIZ, WoS a Scopus/Online fulltexty)

 

PREHĽAD PUBLIKÁCIÍ ÚSTAVOV FAD (obsahy/plné texty)

- Ústav architektúry občianskych budov

- Ústav architektúry obytných budov

- Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

- Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry

- Ústav interiéru a výstavníctva

- Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

- Ústav urbanizmu a územného plánovania