Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Otváracie hodiny a služby Knižnice FAD od 23.11.2020.

- STN normy - normy STN sprístupnené pre študentov STU

 

SLUŽBY KNIŽNICE FAD DOSTUPNÉ Z DOMU:

- webináre a online prednášky dostupné pod Aktuality - Webináre

- informatívne a praktické články o publikovaní od Charlesworth Author Services

- E-BOOKY zakúpené pre Knižnicu FAD (prístupné cez vzdialený prístup VPN) - úvodná stránka

- elektronické časopisy dostupné online

- záverečné a kvalifikačné práce dostupné na stránkach CRZP SR

 

Prehľad publikácií ústavov FAD (obsahy, v niektorých prípadoch aj možnosť stiahnutia plného textu):

- Ústav architektúry občianskych budov

- Ústav architektúry obytných budov

- Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

- Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry

- Ústav interiéru a výstavníctva

- Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

- Ústav urbanizmu a územného plánovania

 

ONLINE DATABÁZY STU:

- EIZ elektronické informačné zdroje - multidisciplinárne databázy licencované STU prístupne cez VPN

- multidatabázový vyhľadávač vo všetkých dostupných databázach STU SUMMON

 

INÉ DOSTUPNÉ ZDROJE:

- skúšobný prístup k elektronickým časopisom University of Chicago Press - nové

- skúšobný prístup k elektronickým knihám MIT Press

- z databázy Taylor & Francis k téme klimatických zmien a o udržateľných mestách a komunitách

- otvorené časopisy, knihy a sivá literatúra od Albertina Icome, Bratislava

- databáza Taylor&Francis Books Open Access poskytuje prístup k monografiám zameraným na spoločenské, humanitné a sociálne vedy, biológiu, životné prostredie, právo a inžinierstvo - vstup

- Register modernej architektúry SR prezentuje najlepšie diela modernej architektúry 20. storočia na Slovensku

- Digitálna knižnica historických dokumentov a publikácií z tvorby ÚĽUV

- Univerzitná knižnica v Bratislave vo svojej digitálnej knižnici sprístupňuje učebnice, encyklopédie, slovníky, príručky, rôzne vedecké publikácie, beletriu, denníky, týždenníky, časopisy zábavného či politického charakteru od 16. storočia po súčasnosť

- voľne dostupné knihy a časopisy na ISSUU - architektúra a umenie - bytové dekorácie, obnova domov, bytov, záhrady - veda - dopravné prostriedky

- databáza Floowie umožňujúca čiastočný náhľad do slovenských a českých publikácií a periodík - zoznam vybraných časopisov a kníh