Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Knižnica FAD otvorená - prosíme o zvýšenú opatrnosť, v priesotorch prebieha rekonštrukcia!

 

Knižnica FAD od 21.4.2021 otvorená v skrátenej forme otváracích hodín

 

Vstup do knižnice a študovne možný len s respirátorom a pri dodržiavaní platných preventívnych opatrení. 


 

SLUŽBY KNIŽNICE FAD

- v prípade záujmu poskytneme rešerše na konkrétne témy z dostupných online zdrojov z databáz STU

- požiadavky na rešerš zasielajte na e-mailovú adresu kniznica.fad@stuba.sk

- STN normy sprístupnené pre študentov STU (rovnaký prístup ako v roku 2020)

- teraz aj na 2 PC v knižnici

- E-BOOKY zakúpené pre Knižnicu FAD (prístupné cez vzdialený prístup VPN)

- úvodná stránka (e-booky sú tematicky rozdelené)

- webináre a online prednášky dostupné pod Aktuality - Webináre

- elektronické časopisy dostupné online

- záverečné a kvalifikačné práce dostupné na stránkach CRZP SR

- výber z licencovaných databáz STU prístupných cez VPN (podstránka EIZ, WoS a Scopus)

- multidatabázový vyhľadávač vo všetkých dostupných databázach STU SUMMON

- iné zdroje dostupné online v - Online fulltexty

- podstránka EIZ, WoS a Scopus