Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Stála ponuka online seminárov a školení

 

- Charlesworth Author Services - webináre CHAS

- Albertina icome Bratislava - webináre AIB

- Continuing Education Center - webináre CE Center

- Engineering News Record - webináre ENR

- The International Institute of Building Enclosure Consultants - webináre IIBEC

 

Knižnica FAD


Nový dizajn periodika PROJEKT

 

Koncom júna vyšlo v novom dizajne prvé tohoročné číslo časopisu PROJEKT revue slovenskej architektúry.

Zoznámte sa počas roka 2021 bližšie s obsahom a cieľmi časopisu, ktorý má za cieľ od roku 2022 vychádzať ako reprezentatívne architektonické periodikum.

 

Knižnica FAD                                                                                        Uverejnené dňa 5.9.2021


Webinár Open Science, Scopus and SciVal

 

Pozývame Vás na webinár spoločnosti Elsevier s názvom Open Science, Scopus and SciVal dňa 28.9.2021 o 10.00, so zameraním na: "Learn how to use Scopus and SciVal to analyse the impact of Open Science by researcher, institution or country".

Webinár je v angličtine a budú Vás ním sprevádzať Kate Patyrak a Bartlomiej Wieckowski.

Zaregistrujte sa tu.

 

Knižnica FAD                                                                                        Uverejnené dňa 17.9.2021


Séria tréningových školení pre používateľov databázy IEEE

 

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva na sériu online tréningových školení pre používateľov databázy IEEE Xplore Digital Library. Webináre sú určené pre vedcov a študentov všetkých stupňov štúdia z technických odborov. Školenia budú prebiehať v anglickom jazyku.

 

Rozpis školení, bližšie informácie a registrácia:

28.9.2021 o 14:30 - Advanced Searching in IEEE Xplore
Odborníci predvedú svoje vyhľadávacie stratégie a možnosti pokročilého vyhľadávania, spôsob identifikácie kľúčových slov a synoným, používanie booleovských operátorov a špeciálnych znakov vo vyhľadávaní. Webinár pomôže študentom zorientovať sa v zdrojoch informácií databázy IEEE a zvoliť si vhodnú tému pre svoju záverečnú prácu, taktiež predstaví aktuálne trendy vo výskume v oblasti technológií.

30.9.2021 o 15:00 - Hi-Tech Landscape from IEEE Xplore
Tipy, ako je možné v databáze IEEE vyhľadávať informácie o organizáciách a výskumníkoch v technologických oblastiach; čo publikuje konkurencia; informácie o konferenciách a časopisoch pokrývajúcich konkrétne oblasti záujmu.

6.10.2021 o 10:00 - How to Publish with IEEE
Informácie ako publikovať v IEEE s cieľom dosiahnuť vyššiu viditeľnosť a dôveryhodnosť výskumu. Tipy pre autorov ako napísať kvalitný vedecký článok, zvoliť si vhodný časopis alebo konferenčný príspevok v rámci databázy IEEE, informácie o procese recenzného hodnotenia a hlavné dôvody odmietnutia dokumentov.

7.10.2021 o 15:00 - Publish Open Access with IEEE
Predstavenie možností a spôsobu publikovania v IEEE formou otvoreného prístupu (Open Access).

 

Knižnica FAD                                                                                      Uverejnené dňa 16.9.2021


Webinár Scopus Content Selection: Procedures and policies

 

Pozývame Vás na webinár spoločnosti Elsevier s názvom Scopus Content Selection: Procedures and policies dňa 5.10.2021 o 10.00, so zameraním na: "Join us to learn about new functionalities in Scopus and how it constantly monitors the quality of indexed sources."

Webinár je v angličtine a budú Vás ním sprevádzať Kate Patyrak a Bartlomiej Wieckowski.

Zaregistrujte sa tu.

 

Knižnica FAD                                                                                        Uverejnené dňa 17.9.2021


Webinár If You Know - The Relevancy of Using Web Discovery Service for Academic

 

Spoločnosť Albertina Icome Vás dňa 8.10.2021 o 12:30 pozýva na webinár If You Know - The Relevancy of Using Web Discovery Service for Academic.

"This session will discuss on: What is discovery service; Why discovery service is important in your academic research; Case study of discovery service and their impact; How Summon platform can be helpful in your academic research."

Webinár je v angličtine online priamo vo vašom internetovom prehliadači a na prenos zvuku stačí, aby ste mali k počítaču pripojené reproduktory alebo slúchadlá.

Je zdarma a treba sa zaregistrovať.

 

Knižnica FAD                                                                                        Uverejnené dňa 8.9.2021


Webinár Saving time and effort with ScienceDirect

 

Pozývame Vás na webinár spoločnosti Elsevier s názvom Saving time and effort with ScienceDirect dňa 12.10.2021 o 10.00, so zameraním na: "Learn strategies for increasing your ScienceDirect search effectiveness."

Webinár je v angličtine a bude Vás ním sprevádzať Paulina Milewska.

Zaregistrujte sa tu.

 

Knižnica FAD                                                                                        Uverejnené dňa 17.9.2021


Webinár Seznamte se: Writefull - nástroj pro vaše odborné texty v angličtině

 

Spoločnosť Albertina Icome Vás dňa 13.10.2021 o 15:00 pozýva na webinár Seznamte se: Writefull - nástroj pro vaše odborné texty v angličtině.

Nástroj Writefull bol špeciálne navrhnutý na korekciu odborných textov v angličtine. Koriguje gramatiku, použitie odbornej terminológie, interpukciu, pravopis aj štylistiku. Behom webinára sa oboznámite aj s jednotlivými nástrojmi systému: Writefull for Word, Writefull for Overleaf, Writefull Revise a Writefull Cite.

Bližšie informácie o webinári ako aj formulár na povinnú registráciu nájdete na stránkach organizátora.

Bezplatný webinár je online v češtine a zaregistrovať sa môžete aj v prípade, že nebudete mať v dobe konania čas, seminár bude nahrávaný a po jeho skončení dostanete odkaz na jeho záznam.

 

Knižnica FAD                                                                                        Uverejnené dňa 8.9.2021


Podujatie Summon Customer Day (London)

 

Spoločnosť Albertina Icome Vás dňa 21.10.2021 v čase od 15:00 do 17:00 pozýva na Summon Customer Day (London).

Program:

15:00 – 15:05 Welcome and Introductions
15:05 – 1514:50 360 Update and Q&A
15:50 – 16:05 Content Update and Q&A
16:05 – 16:15 Break
16:15 – 16:25 Customer Success Information & Update
16:25 – 16:55 Team Working Groups
16:55 – 17:00 Closing and Thank You

Akcia bude v angličtine online priamo vo vašom internetovom prehliadači a na prenos zvuku stačí, aby ste mali k počítaču pripojené reproduktory alebo slúchadlá.

Účasť na podujatí je zdarma a treba sa zaregistrovať.

 

Knižnica FAD                                                                                        Uverejnené dňa 8.9.2021


Webinár Knovel and Engineering Village for Engineering Education

 

Spoločnosť Albertina Icome Vás dňa 25.10.2021 o 11:00 pozýva na webinár Knovel and Engineering Village for Engineering Education.

Dozviete sa, ako využiť Knovel a Engineering Village pri tvorbe laboratórnych metód, v projektovom manažmente a pri písaní krátkych i dlhých technických správ. Gill Brailsford z Elsevier ukáže, ako môžu pedagógovia zapojiť digitálne nástroje, aby poskytli študentom prístup k overenému a dôveryhodnému obsahu aj pri vzdialenom prístupe, a preto umožňujú kreatívne digitálne metódy vzdelávania a zároveň posilňujú kľúčové kompetencie, ktoré u čerstvých absolventov hľadajú manažéri prijímajúci zamestnancov.

Webinár v anglickom jazyku je zdarma, online prostredníctvom služby BrighTalk a je nutná registrácia.

Pre prenos zvuku stačí, ak budete mať k počítaču pripojené reproduktory alebo slúchadlá. Nevyhovuje vám čas? Nevadí, zaregistrujte sa aj tak, BrightTalk vám pošle odkaz na záznam.

 

Knižnica FAD                                                                                      Uverejnené dňa 13.8.2021