Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Časopisy v printovej a elektronickej verzii (kúpa, výmena, dar):

Časopisy STU a Fakulty architektúry a dizajnu STU

NÁZOV  ISSN ZAMERANIE, DOSTUPNOSŤ
Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU

2729-7640
od 2020 vychádza ako el. časopis v angličtine

(1335-2679)

 vedecký časopis Fakulty architektúry a dizajnu STU;

 zameranie: architektúra, urbanizmus, dizajn, krajinná architektúra;

 2020 - doteraz Architecture Papers of the Faculty of Architecture and Design STU

 2007 - 2019 Architektonické listy Fakulty architektúry STU - ALFA

 2003 – 2006 Architektonické listy Fakulty architektúry STU - ALFA Spectra

 1996 – 2002 Architektonické listy Fakulty architektúry STU - ALFA

 1996-doteraz el. verzia na internete

ILFA - Informačné listy FA STU 1337-2475

 informačný bulletin Fakulty architektúry STU;

 1999 – 2005 Informačný list Fakulty architektúry STU  v Bratislave

 2005 – 2011 Informačné listy Fakulty architektúry STU v Bratislave

 od 2011 ILFA – Informačné listy Fakulty architektúry STU v Bratislave

 od 2010 el. verzia na internete

Spektrum 1336-2593

 informačný bulletin STU;

 od 1995

 od 2003 el. verzia na internete

Ďalšie aktuálne odoberané časopisy:

NÁZOV  ISSN ZAMERANIE, DOSTUPNOSŤ
Academia 1335-5864

odborný časopis; vysokoškolské vzdelávanie

od 1997

od 2013 el. verzia na internete

ARCH o architektúre a inej kultúre 1335-3268

odborný časopis; architektúra a stavebníctvo

od 1995

od 2012 el. verzia v knižnici

Architektúra a urbanizmus

časopis indexovaný je od r. 2013 v Current Contents Connect, od r. 2012 vo WoS a od r. 2008 v SCOPUS

0044- 8680

vedecký časopis SAV; architektúra, urbanizmus;

od 1968

od 2010 obsahy čísiel na internete

2017 el. verzia v knižnici


ARS
0044-9008

vedecký časopis SAV; dejiny výtvarného umenia a architektúry;

1991 - 1995, od 1997

od 1967 el. verzia na internete

ASB Architektúra, stavebníctvo, biznis 1335-1230

odborný  časopis; architektúra, stavebníctvo;

2000, 2002-2006 (s.) ASB Architektúra, stavebníctvo, bývanie

2007 ASB Architektúra, stavebníctvo, bývanie

od 2008 ASB Architektúra, stavebníctvo, biznis

Atrium
1336-5258

odborný časopis; architektúra, dizajn;

2006-2013 (s.), od 2014

Designum             1335-034X

odborný časopis; dizajn;

1994 – 2002 De sign um,

2005-2006, 2008-2013 (s.) Designum, od 2014

1993 – 2017 el. verzia v knižnici aj na internete

Eurostav  1335-1249

odborný časopis s recenzovanými príspevkami; stavebníctvo a architektúra;

1996 – 2002 (s.), od 2003

od 2016 el. verzia v knižnici

Inžinierske stavby / Inženýrské stavby IS 1335-0846

odborný časopis; stavebníctvo, inžinierske stavby; 1999-2000, 2002-2003 Inžinierske stavby, od 2009 Inžinierske stavby Inženýrské stavby IS

od 5/2013 obsah čísiel na internete

Komunikácie / Communications

časopis citovaný v databázach Compendex a Scopus

1335-4205 (aj v el. verzii na internete)

2585-7878 (online)

vedecké listy Žilinskej univerzity;

2002 – 2005 (s.) Komunikácie / Communications,

2006 – 2014 (s.) Communications

2015 – 2017 Communications

od 2018 Komunikácie / Communications

od 1999 el. verzia na internete

Monument revue 1338-807X

vedecký časopis Pamiatkového úradu SR; kultúrne dedičstvo, ochrana pamiatok, dejiny architektúry a umenia;

od 2012

od 2012 el. verzia na internete 

OkNoviny 1337-8791

odborný časopis; výroba okenných konštrukcií a ich zabudovanie do stavby;

od 2018

od 2008 obsah čísiel na internete, el. verzia dostupná po zaregistrovaní

Pamiatky a múzeá 1335-4353

odborný časopis SNM a Pamiatkového úradu; obsahuje rubriku výskum; pamiatky, múzeá, kultúrne dedičstvo;

od 1991

od 2005 obsah čísiel na internete

Profil súčasného výtvarného umenia
1335-9770

odborný časopis, vedecká časť časopisu obsahuje recenzované pôvodné štúdie a príspevky; výtvarné umenie SR;

2001, od 2007

od 2012 obsah čísiel na internete

Projekt,                                  Slovenská architektonická revue 1335-2180

odborný časopis SAS; architektúra;

1958, 1960, 1962, 1964, 1967, 1971, od 1973

Remeslo, umenie, dizajn 1335-5457

odborný časopis ÚĽUV; tradičné a súčasné remeslo, dizajn a úžitkové umenie;

od 2011

od 2001 obsah čísiel na internete

Slovak Journal of Civil Engineering

1210-3896

1338-3973 (online)

medzinárodný vedecký časopis SvF STU; architektúra a inžinierske konštrukcie, environmentálne, materiálové, stavebné, vodné a zdravotné inžinierstvo, dopravné inžinierstvo, geodézia;

od 2015

od 2003 el. verzia na internete

Stavebné materiály 1336-7617

odborný  časopis; technológie, postupy, konštrukcie;

od 2005

od 5/2013 obsah čísiel na internete

TZB – Haustechnik 1210-356X

odborný časopis; technické zariadenia budov;

1993 – 2002 (s.), od 2006

od 5/2013 obsah čísiel na internete

Urbanita
0139-5912

odborný časopis MVaRR SR; informácie z oblasti urbanizmu a územného plánovania;

2010 – 2011 (s.), od 2012

od 2014 el. verzia na internete

Životné prostredie

0044-4863

 

2585-7800 (online)

vedecký časopis SAV;  krajinnoekologický a environmentálny výskum;

1972 – 2002 (s.), od 2003

od 1990 el. verzia článkov na internete