Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Časopisy v printovej a elektronickej verzii (kúpa, výmena, dar):

NÁZOV  ISSN ZAMERANIE
Academia 1335-5864 odborný  časopis; vysokoškolské vzdelávanie; od r. 2014 sprístupnená el. verzia časopisu
A+D (Architecture – Design - Art) 
1338-2861 E-ISSN:1336-3921  odborný časopis; architektúra a dizajn pre firemnú a investorskú prax
ARCH o architektúre a inej kultúre  ( v knižnici aj el. verzia ) 1335-3268 odborný časopis; architektúra a stavebníctvo
Architektonické listy FA STU - ALFA 
1337-2475 vedecký časopis Fakulty architektúry STU; architektúra, urbanizmus, dizajn; el. verzia časopisu, od 2011 plnotextové čísla v pdf
Architektúra a urbanizmus
0044- 8680 vedecký časopis SAV; architektúra, urbanizmus; indexovaný je od r. 2013 v Current Contents Connect, od r. 2012 vo WoS a od r. 2008 v SCOPUS; na webstránke sprístupnené obsahy čísiel od r. 2006
ASB Architektúra, stavebníctvo, biznis
1335-1230 odborný  časopis
ARS
0044-9008 vedecký časopis SAV; dejiny výtvarného umenia a architektúry; na webstránke sprístupnené obsahy čísiel od r. 1967
Atrium
1336-5258 odborný časopis; architektúra, dizajn
COMMUNICATIONS
1335-4205 vedecké listy Žilinskej univerzity; od r. 1999 sprístupnená el. verzia časopisu; plnotextové čísla v pdf
Designum  (v knižnici aj el. verzia)                                                 1335-034X odborný časopis; dizajn
Eurostav   ( v knižnici aj el. verzia ) 1335-1249 odborný časopis s recenzovanými príspevkami; stavebníctvo a architektúra

Fórum architektúry

1366-0264 periodikum Spolku architektov Slovenska (SAS); od r. 2010 sprístupnená el. verzia periodika, plnotextové čísla v pdf
Informácie SKA                        ( len el. verzia na webe ) 1339-9454 periodikum Slovenskej komory architektov (SKA); od r. 2012 sprístupnená el.verzia časopisu, plnotextové čísla v pdf
Informačné listy FA STU - ILFA 1337-2475 informačný bulletin Fakulty architektúry STU; el. verzia časopisu, od 2010/2011 plnotextové čísla v pdf
Inžinierske stavby IS 1335-0846 odborný časopis, stavebníctvo
Monument revue 1338-807X vedecký časopis Pamiatkového úradu SR; kultúrne dedičstvo, ochrana pamiatok, dejiny architektúry a umenia; od r. 2012 sprístupnená el. verzia časopisu, plnotextové čísla v pdf
Pamiatky a múzeá 1335-4353 odborný časopis SNM a Pamiatkového úradu; obsahuje rubriku Výskum; pamiatky, múzeá, kultúrne dedičstvo; na webstránke obsahy čísiel od r. 2005
Profil súčasného výtvarného umenia
1335-9770 odborný časopis, vedecká časť časopisu obsahuje recenzované pôvodné štúdie a príspevky; výtvarné umenie SR
Projekt,                                  Slovenská architektonická revue 1335-2180 odborný časopis SAS; architektúra
Remeslo, umenie, dizajn 1335-5457 odborný časopis ÚĽUV
Spektrum
1336-2593 informačný bulletin STU; od r. 2003/2004 sprístupnená el. verzia
Stavebné materiály 1336-7617 odborný  časopis; technológie, postupy, konštrukcie
Transfer 1337-9747 nezávislý odborný časopis STU Scientific, s.r.o.; prenos technológií a inovácií do praxe; od r. 2008 sprístupnená el. verzia časopisu
TTb Transfer technológií bulletin  1339-2654 informačný bulletin CVTI SR; od r. 2012 sprístupnená el. verzia
TZB – Haustechnik 1210-356X odborný časopis; technické zariadenia budov
Urbanita
0139-5912 odborný časopis MVaRR SR; informácie z oblasti urbanizmu a územného plánovania
Životné prostredie 0044-4863 vedecký časopis SAV;  krajinnoekologický a environmentálny výskum; od 1996 sprístupnená el. verzia časopisu; z webstránky prístup k úplným textom článkov v pdf