Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Časopisy v printovej a elektronickej verzii (kúpa):

Upozorňujeme na odber nových titulov zahraničných odborných časopisov od r. 2017:

NÁZOV ISSN ZAMERANIE

A10                                                                      
New European Architecture (Holandsko)                    (k dispozícii od r. 2009-2016)

1573-3815 magazín o architektúre západnej, strednej a východnej Európy; v angličtine;                       od r. 2016 ukončené vydávanie časopisu
AIT Architecture - Interior - Technical Solution (Nemecko)  0173-8046 časopis pre architektov a interiérových dizajnérov: zameriava sa na priemyselné, občianske stavby; v nemčine;   (s prílohou Intelligente Architektur)
Intelligente Architektur  
AIT Spezial – príloha časopisu AIT (Nemecko) 
0949-2356 inovatívny interdisciplinárny časopis o architektúre a technike; solárne a nízkoenergetické stavby, inteligentné budovy a i.; vychádzajú 3 čísla ročne; v nemčine
Anthos (Švajčiarsko)   0003-5424 krajinná architektúra a krajinné plánovanie;  v nemčine/francúzštine
Architectura
Journal of the History of Architecture (Nemecko) 
0044-863X teória a história architektúry; v nemčine/angličtine; indexovaný v databázach Current Contents Connect, WoS; SCOPUS do r.2010
Architectural Design(UK)  0003-8504 prestížny medzinárodný časopis zameraný na architektonické riešenia, teoretické, technické novinky a trendy v architektúre; v angličtine; indexovaný v databázach Current Contents Connect, WoS a SCOPUS
Architectural Record (USA)
v knižnici sprístupnená aj plnotextová online verzia
0003-858X architektúra a interiérový dizajn; v angličtine; indexovaný v databázach Current Contents Connect, WoS a SCOPUS
Architectural Review  (UK)                                 v knižnici sprístupnená aj plnotextová on-line verzia 0003-861x najnovšie architektonické trendy, inovácie, návrhy, plány s komentármi;  v angličtine;  indexovaný v databázach Current Contents Connect, WoS a SCOPUS
Architektur Aktuell (Rakúsko)       0570 -6602 prezentácia, analýza a dokumentácia súčasnej architektúry Rakúska, Európy a sveta; v angličtine/nemčine
Arkkitehti (ARK) (Fínsko)                                    v knižnici sprístupnená aj plnotextová on-line verzia
0783-3660 o súčasnej architektúre a trendoch vo Fínsku; vo fínčine/ angličtine
Arkkitehtuurikilpailuja                          
príloha časopisu Arkkitehti (Fínsko)
0066-7676 architektonické súťaže vo Fínsku; vo fínčine/angličtine
Baumeister (Nemecko)                                         
v knižnici sprístupnená aj plnotextová on-line verzia
0005-674X architektúra, stavba miest a územné  plánovanie;   vychádza nepretržite od r. 1902; v nemčine
Casabella (Taliansko)  0008-7181 časopis o architektúre a produktovom dizajne; v taliančine/obmedzene angličtina;
Detail (Nemecko)                                                           
v knižnici sprístupnená aj plnotextová on-line verzia
1614-4600 medzinárodný časopis o architektúre  a konštrukčných detailoch; náčrty, fotografie, príklady z Nemecka a zo zahraničia; v angličtine/nemčine; od 2011 v knižnici anglická verzia
Deutsche BauZeitschrift (DBZ) (Nemecko)  0011-4782 architektúra a stavebníctvo; v nemčine
Domus (Taliansko)                                                    v knižnici sprístupnená aj plnotextová on-line verzia 0012-5377 renomovaný časopis založený v r. 1928; architektúra, dizajn a umenie; v taliančine/angličtine
El Croquis (Španielsko)  každé číslo má ISBN prestížny medzinárodný architektonický časopis; monotematické čísla o významných architektoch a architektonických ateliéroch; v španielčine/angličtine
Future Arquitecturas (Španielsko) novinka knižnice od r. 2017 1885-8228 časopis o súčasnej svetovej architektúre a projektoch
Garten und Landschaft (Nemecko)  0016-4720 záhradná a krajinná architektúra; v nemčine
The Japan Architect(Japonsko) každé číslo má ISBN zaujímavé témy a diskusie týkajúce sa japonskej architektúry a urbanizmu; v angličtine/japončine;
LOG (USA) novinka knižnice od r. 2017 1547-4690 nezávislý časopis o architektúre a súčasnom meste

MARK  ANOTHER ARCHITECTURE(Holandsko)
(k dispozícii od r. 2014-2017)

1574-6453

nezávislý časopis o praxi a vnímaní architektúry na začiatku 3. tisícročia; v angličtine;                                                                 v r. 2017 bolo ukončené vydávanie časopisu

MD INTERIOR DESIGN ARCHITECTURE (Nemecko)   0343-0642 interiér, dizajn a architektúra; v nemčine
Paisea (Španielsko) 1887-2557 krajinná architektúra; v španielčine/angličtine
Revue Urbanisme (Francúzsko)  1240-0874 urbanizmus, plánovanie miest; vo francúzštine
Stahlbau(Nemecko)  0038-9145  medzinárodný časopis zameraný na vedu a prax v oblasti oceľových konštrukcií; v nemčine; indexovaný v SCOPUS
TOO MUCH (Japonsko)                                           
( od r. 2014; v roku 2017
21876703 nezávislý časopis o architektúre, životnom prostredí, mestách, o vytvorení ideálneho mesta; v angličtine
TOPOS (Nemecko)
v knižnici sprístupnená aj plnotextová on-line verzia
0942-752X medzinárodný časopis o projektoch krajinnej architektúry a dizajne verejných priestorov, analýza trendov; v angličtine
VOLUME (Holandsko)                                           
novinka knižnice od r. 2014
1574-9401 nezávislý časopis o architektúre, mestách; v angličtine