Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Knižnica FA v rámci projektu FPU  č. 16-613-03703 „Akvizícia Knižnice Fakulty architektúry STU“ zakúpila zo získaných finančných prostriedkov a na základe odporúčaní pedagógov fakulty 88 titulov plnotextových e-bookov z oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu.

Fakulta architektúry STU má trvalý prístup k e-bookom v databáze DeGruyter, a to z fakultných PC na základe overenia IP adries a z knižničných PC pre študentov.

Výhody:  trvalý prístup pre študentov a zamestnancov fakulty, neobmedzený počet prístupov k jednému titulu súčasne, využitie na študijné účely.

Upozornenie: zákaz používania e-bookov na komerčné účely a elektronického zverejnenia ich plných textov, nesmú byť sprístupnené žiadnou formou tretím stranám (Licenčná zmluva), nutné dodržiavanie autorských práv.

 

Zoznamy e-bookov a prístup k nim:

     

         Tento projekt finančne podporil

Fond na podporu umenia