Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Prístup do licencovaných databáz STU je financovaný zo zdrojov CVTI (MŠVVaŠ SR) a zo zdrojov STU (zoznam predplatených databáz). Prístup do databáz je možný na základe overenia IP adries alebo vzdialeného prístupu (návod na konfiguráciu a používanie vzdialeného VPN prístupu do siete STU):

 

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÉ ZDROJE

 

VYHĽADÁVANIE informácií v plnotextových a bibliografických databázach zo všetkých dostupných licencovaných zahraničných elektronických zdrojov STU (projekty NISPEZ), z open access databáz a voľne dostupných zdrojov je možné z fakultných a knižničných PC prostredníctvom multi-databázového vyhľadávača:        

                                

SUMMON

 

Výber z licencovaných databáz STU (plné texty, e-booky, časopisy, články...):

- Detail Inspiration - Building Types and Topics, Materials, Location, Construction, Years, Issues 

- SAGE - Architecture and Design 

- IOP Science - Physics 

- IEEE Xplore - Design, Architectural Design, Computer-Aided Design - Journals a Conference Proceedings 

                         - Building and Energy Management Systems, Structural and Design Engineering 

                         - Architecture and Buildings, Town and Country Planning 

                         - Learning (AI), Virtual Reality, Data Visualisation 

- Gale - Architecture, Design, Interior Design and Scenography, Urban Studies

- Science Direct - Physical Sciences and Engineering a Social Sciences and Humanities

- APS Physics - Physics and Arts

- Taylor & Francis - elektronické knihy: Education a Behavioral Sciences

- Architecture, Art, Built Environment, Cities & the Developing World, Computer Graphics & Visualization, Development Studies, Humanities, Urban Development, Urban Studies

+ prístup k častiam Routledge Encyclopedia of Modernism

- ProQuest - prehľad dostupných zdrojov, Architecture, Design and Architectural Design

- Wiley Online Library - prístup k časopisom Architectural Design (2005-2020) alebo Stahlbau (1998-2020)

                                          - výber z plnotextových časopisov  - Architecture & Planning NOVÉ

                                          - OA časopisy - Urban and Development Studies, Sociology NOVÉ

                                          - OA časopisy - Art and Applied Arts, History, Archaeology NOVÉ

                                          - OA časopisy - Civil Engineering and Construction NOVÉ

                      - prístupné časti ebookov k témam:

                                          - Architectural Theory, Design, Drawing, BIM NOVÉ

                                          - Architectural History and Styles, Historic Preservation, Art and Applied Arts NOVÉ

                                          - City, Urbanism, Building Performance, Energy, Green Buildings NOVÉ

                                          - ConstructionBuilding Safety and SecurityBuilding Design NOVÉ

                                          - Building Materials, Interior DesignLandscape Design NOVÉ

                                          - PlanningHousingUrban Development, Professional Practice NOVÉ

- Springer Nature - zoznam dostupných učebníc