Prejsť na obsah
Knižnica FA STU
Pri posudzovaním kvality vedeckých časopisov sa používajú rôzne metriky:

 

Voľne prístupný hodnotiaci portál, ktorý čerpá bibliometrické údaje z databázy SCOPUS. Obsahuje záložky: Journal Ranking a Country Ranking.

Uvedené kvartily časopisov (v rozsahu Q1 - Q4) predstavujú význam / prestíž časopisu v danom vednom odbore. Kvartily časopisov sa ročne aktualizujú a sú alternatívou k impakt faktoru.

 

Bibliometrická databáza na hodnotenie a porovnávanie vedeckých časopisov. Je súčasťou portálu Web of Science (WoS). Obsahuje dve edície: Science Edition a Social Science Edition.

Impact Factor (IF) - indikátor kvality vedeckého časopisu (nevzťahuje sa na hodnotenie článku alebo autora) sa každoročne aktualizuje.

 

Databázy sú dostupné na základe overenia IP adries alebo vzdialeného prístupu.

Návody na konfiguráciu a používanie vzdialeného prístupu z domácich počítačov do siete STU: Vzdialený VPN prístup do siete STU.

 

Pomôcka pri výbere periodika na publikovanie:

Výber časopisov na základe kvartilov za rok 2017 rozdelený podľa odborov: kvartily časopisov (k 1.4.2019).