Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Prehľad nových, zmenených a zrušených kategórií EPC v zmysle vyhlášky 456/2012
 

Kategórie publikácií zrušené v roku 2013:

  • AEE, AEF - vedecké práce v zahraničných/domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách;
  • BEC, BED - odborné práce v zahraničných/domácich recenzovaných zborníkoch;
  • BGH - legislatívne dokumenty;
  • AFI, AFJ - preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných/domácich vydavateľstvách;
  • CAG, CAH - audiovizuáne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) v zahraničnej/domácej produkcii.

 

Kategórie publikácií platné od roku 2013:

  • ADM, ADN - vedecké práce v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS;
  • AEM, AEN - abstrakty vedeckých prác v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS;
  • BDM, BDN - odborné práce v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach WoS a SCOPUS;
  • CBA, CBB - kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov publikácií vydaných v zahraničných a  domácich vydavateľstvách.

 

Upozornenie:

V nových kategóriách ADM, ADN, AEM, AEN, BDM a BDN sa neevidujú konferenčné príspevky a abstrakty z konferencií uverejnené v časopise alebo v jeho suplementárnom čísle, ktoré sú zaradené v databázach WoS a SCOPUS. Tieto sa registrujú ako konferenčné v príslušných kategóriách.