Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Zmeny v evidencii výstupov v CREUČ v zmysle metodiky 2018:

  • Ilustráciu a grafické riešenie knihy, autorský šperk, tvorbu medaile a mince, známkovú tvorbu je možné podľa charakteru diela vykazovať prostredníctvom evidenčného formulára pre druh umeleckej činnosti "dizajn" alebo prostredníctvom evidenčného formulára pre druh umeleckej činnosti "výtvarné umenie".

Výstupy, ktoré sa neeviduje v CREUČ za rok 2018: