Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

LEGISLATÍVA

- upravujú overovanie správnosti kategorizácie publikácií alebo výstupov umeleckej činnosti a ODVOLÁVACÍ PROCES (súčasť spoločných pravidiel pre CREUČ - VO 2020)

 


METODICKÉ POKYNY

Metodické pokyny CVTI SR, ktoré upresňujú pravidlá a povinnosti registrácie v zmysle vyhlášky 456/2012 Z.z.:

 

Špecifiká evidencie pre jednotlivé druhy umeleckej činnosti (DUC) nájdete v uvedených pravidlách pre ARCHITEKTÚRU, DIZAJN, VÝTVARNÉ UMENIE, KURÁTORSTVO:

Staršie metodické pokyny pre CREUČ - CVTI SR.

Informácie o zmenách v nových metodických pokynoch za rok 2018 nájdete v zložke Dôležité zmeny.