Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Knižnica Fakulty architektúry a dizajnu STU je od 25.11.2021 do odvolania zatvorená.


SLUŽBY KNIŽNICE

 

KNIŽNICA SO ŠTUDOVŇOU :

 • Výpožičné služby (absenčné, prezenčné, medziknižničné);
 • Konzultačné, informačné služby;
 • Rešeršné služby;
 • Prístup k zahraničným licencovaným on-line databázam, el. verziám časopisov;
 • On-line prístup k STN normám v úplnom znení v pdf formáte na 2 knižničných PC;
 • Internetové pripojenie cez WiFi a pevnú sieť;
 • 65 pracovných miest na prezenčné štúdium knižničných dokumentov, prácu s notebookmi a pod.;
 • 10 PC s možnosťou pripojenia na internet, on-line databázy (prístup k licencovaným databázam v zložke: DATABÁZY, WoS a SCOPUS) a k elektronickým verziám časopisov (dostupné tituly v zložke: ČASOPISY);
 • Samoobslužné kopírovanie (spoplatnené; 1 kópia A4 5 centov, A3 10 centov);
 • Samoobslužné skenovacie pracovisko (bezplatné) - skenovanie formátov A3 a A4.

Voľný prístup ku všetkým fondom knižnice (odborné knihy, časopisy, skriptá, zborníky, mapy, encyklopédie, ...). Odborné časopisy, dizertačné a habilitačné práce a niektoré vybrané publikácie je možné študovať len prezenčne, v študovni knižnice.

 

SAMOSTATNÁ ŠTUDOVŇA :

 • 40 pracovných miest na štúdium vlastných materiálov, prípravu zadaní a projektov, prácu s notebookmi;
 • Internetové pripojenie cez WiFi a pevnú sieť;
 • Technické vybavenie pre prezentácie, školenia, prednášky alebo panelové diskusie.

 

EVIDENCIA PUBLIKAČNEJ A UMELECKEJ ČINNOSTI : 

 • Evidencia a spracovanie publikačnej činnosti a ohlasov (citácií) k publikačnej činnosti zamestnancov a interných doktorandov Fakulty architektúry;
 • Evidencia a spracovanie umeleckej činnosti zamestnancov a doktorandov Fakulty architektúry;
 • Konzultácie k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti a k evidencii ohlasov (citácií).

Bibliografická registrácia výstupov publikačnej a umeleckej činnosti je dôležitá na prezentáciu/hodnotenie publikačnej a umeleckej činnosti fakulty, ústavov, pracovníkov a doktorandov; k výberovým konaniam a pre kvalifikačný rast pracovníkov a doktorandov; pre účely akreditácie fakulty a pre rozpis dotácií zo strany MŠVVaŠ SR fakulte/ústavom.