Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Knižnica Fakulty architektúry STU
Námestie slobody 19, prízemie, č. dv. 52
812 45 Bratislava 1
Tel. : 02/ 57276 220
E-mail: kniznica@fa.stuba.sk
www.fa.stuba.sk/kniznica
Sigla knižnice: BA 329


Mgr. Zuzana Sýkorová
vedúca knižnice
prízemie, č. dv. 43
Tel. č.: +421/02/57276 233,  +421/918 665 025   
E-mail: sykorova@fa.stuba.sk, zuzana.sykorova@stuba.sk

 

Mária Filová
zástupkyňa vedúcej knižnice
prízemie, č. dv. 40
Tel. č.: +421/02/57276 232  
E-mail: filova@fa.stuba.sk


Prevádzka knižnice: výpožičné, konzultačné, informačné a rešeršné služby, evidencia a spracovanie knižničných fondov

Lýdia Ondrušíková

ondrusikova@fa.stuba.sk

02/57276 220

Bc. Ľubica Kováčová

kovacoval@fa.stuba.sk

02/57276 220

Mgr. Iveta Štenclová

stenclova@fa.stuba.sk

02/57276 220

 

Akvizícia odbornej knižnej, periodickej literatúry a elektronických zdrojov; konzultácie týkajúce sa publikačnej a umeleckej činnosti; agenda odvolaní CREPČ a CREUČ, školenia, štatistiky                               

Mgr. Zuzana Sýkorová

sykorova@fa.stuba.sk

02/57276 233

 

Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti; konzultácie k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti

Mária Filová

filova@fa.stuba.sk

02/57276 232

 

Evidencia a spracovanie knižničných fondov; evidencia publikačnej činnosti a ohlasov (citácií); konzultácie k evidencii ohlasov (citácií)

Beáta Farkašová

farkasova@fa.stuba.sk

02/57276 251