Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Knižnica Fakulty architektúry STU
Námestie slobody 19, prízemie, č. dv. 52
812 45 Bratislava 1
Tel. : 02/ 57276 220
E-mail: kniznica@fa.stuba.sk
www.fa.stuba.sk/kniznica
Sigla knižnice: BA 329


Akvizícia fondu; konzultácie a odvolania k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti, školenia

Mgr. Zuzana Sýkorová

vedúca knižnice
prízemie, č. dv. 43

sykorova@fa.stuba.sk

zuzana.sykorova@stuba.sk

+421/02/57276 233

+421/918 665 025

 

Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti; konzultácie k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti

Mária Filová

zástupkyňa vedúcej knižnice
prízemie, č. dv. 40

filova@fa.stuba.sk

+421/02/57276 232

 

Evidencia a spracovanie knižničných fondov; evidencia publikačnej činnosti a ohlasov (citácií); konzultácie k evidencii ohlasov (citácií)

Beáta Farkašová

farkasova@fa.stuba.sk   

+421/02/57276 251

 

Prevádzka knižnice: informačné, konzultačné a rešeršné služby, prezenčné a absenčné výpožičky, evidencia a spracovanie knižničných fondov

Lýdia Ondrušíková

ondrusikova@fa.stuba.sk

+421/02/57276 220

Bc. Ľubica Kováčová

kovacoval@fa.stuba.sk

+421/02/57276 220

Mgr. Iveta Štenclová

stenclova@fa.stuba.sk

+421/02/57276 220