Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Prístup do licencovaných databáz STU je financovaný zo zdrojov CVTI (MŠVVaŠ SR) a zo zdrojov STU (zoznam predplatených databáz):

                                              

LICENCOVANÉ DATABÁZY STU

 

Prístup do databáz je možný na základe overenia IP adries alebo vzdialeného prístupu.

 


VYHĽADÁVANIE informácií v plnotextových a bibliografických databázach zo všetkých dostupných licencovaných zahraničných elektronických zdrojov STU (projekty NISPEZ), z open access databáz a voľne dostupných zdrojov je možné z fakultných a knižničných PC prostredníctvom multi-databázového vyhľadávača:                                        

 

SUMMON

 

Návody na konfiguráciu a používanie vzdialeného prístupu z domácich počítačov do siete STU: Vzdialený VPN prístup do siete STU.