Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Prístup do licencovaných databáz STU je financovaný zo zdrojov CVTI (MŠVVaŠ SR) a zo zdrojov STU (zoznam predplatených databáz). Prístup do databáz je možný na základe overenia IP adries alebo vzdialeného prístupu (návod na konfiguráciu a používanie vzdialeného VPN prístupu do siete STU):

 

LICENCOVANÉ DATABÁZY STU

 

VYHĽADÁVANIE informácií v plnotextových a bibliografických databázach zo všetkých dostupných licencovaných zahraničných elektronických zdrojov STU (projekty NISPEZ), z open access databáz a voľne dostupných zdrojov je možné z fakultných a knižničných PC prostredníctvom multi-databázového vyhľadávača:        

                                

SUMMON

 

Výber z licencovaných databáz STU:

- databáza ProQuest - vedecké a odborné časopisy, knihy, zborníky z konferencií, výskumné správy, kvalifikačné a dizertačné práce, noviny, spravodajstvo, multimédiá a mnohé ďalšie publikácie (bližšie informácie - prehľad dostupných zdrojov alebo info od Albertina Income)

- databáza Wiley Online Library - multidisciplinárna databáza z oblasti prírodných vied, medicíny, technických vied, spoločenských a humanitných vied (napríklad prístup k časopisom Architectural Design - roky 2005-2020 alebo Stahlbau - roky 1998-2020)

- elektronické verzie učebníc z databázy Springer Nature (zoznam dostupných učebníc)

- databáza Taylor & Francis obsahuje odborné články a elektronické knihy z architektury, stavebníctva a urbanizmu, o umení a počítačovej grafike. Ponúka otvorený prístup k niektorým kapitolám z kníh, odborným článkom, videám a prezentáciám k téme udržateľný rozvojudržateľné mestá a komunity

- prístup k častiam Routledge Encyclopedia of Modernism

- tematické rozdelenie elektronických kníh databázy Taylor & Francis:

Art                         Cities&the Developing World       Humanities    

Architecture        Built Environment                          Development Studies                    

Urban Studies     Urban Development                      Computer Graphics & Visualization

 


INÉ DOSTUPNÉ ZDROJE:

- otvorené časopisy, knihy a sivá literatúra od Albertina Icome, Bratislava

- databáza Taylor&Francis Books Open Access poskytuje prístup k monografiám zameraným na spoločenské, humanitné a sociálne vedy, biológiu, životné prostredie, právo a inžinierstvo - vstup

- Register modernej architektúry SR prezentuje najlepšie diela modernej architektúry 20. storočia na Slovensku

- Digitálna knižnica historických dokumentov a publikácií z tvorby ÚĽUV

- Univerzitná knižnica v Bratislave vo svojej digitálnej knižnici sprístupňuje učebnice, encyklopédie, slovníky, príručky, rôzne vedecké publikácie, beletriu, denníky, týždenníky, časopisy zábavného či politického charakteru od 16. storočia po súčasnosť

- voľne dostupné knihy a časopisy na ISSUU - architektúra a umenie - bytové dekorácie, obnova domov, bytov, záhrady - veda - dopravné prostriedky

- databáza Floowie umožňujúca čiastočný náhľad do slovenských a českých publikácií a periodík - zoznam vybraných časopisov a kníh