Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

OTVÁRACIE HODINY                                       

 

Knižnica so študovňou:

Pondelok – štvrtok                 8:30 - 18:00 hod.
Piatok                                       8:30 - 14:00 hod.

Samostatná študovňa: 

  Pondelok – štvrtok                8:00 - 18:00 hod.
  Piatok                                      8:00 - 14:00 hod.

   


  KONTAKTY

   
  Akvizícia fondu; konzultácie a odvolania k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti, školenia

  Mgr. Zuzana Sýkorová

  vedúca knižnice
  prízemie, č. dv. 43

  sykorova@fa.stuba.sk

  zuzana.sykorova@stuba.sk

  +421/02/57276 233

  +421/918 665 025

   

  Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti; konzultácie k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti

  Mária Filová

  zástupkyňa vedúcej knižnice
  prízemie, č. dv. 40

  filova@fa.stuba.sk

  +421/02/57276 232

   

  Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov (citácií); konzultácie k evidencii publikačnej činnosti a ohlasov (citácií)

  Beáta Farkašová

  prízemie, č. dv. 40

  farkasova@fa.stuba.sk   

  +421/02/57276 251

   

  Prevádzka knižnice: informačné, konzultačné a rešeršné služby, prezenčné a absenčné výpožičky, evidencia a spracovanie knižničných fondov

  Bc. Ľubica Kováčová

  kovacoval@fa.stuba.sk

  +421/02/57276 220

  Lýdia Ondrušíková

  ondrusikova@fa.stuba.sk

  +421/02/57276 220

  Mgr. Iveta Štenclová

  stenclova@fa.stuba.sk

  +421/02/57276 220