Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Kvôli prerušeniu prezenčnej výučby na Fakulte architektúry STU a z dôvodu preventívnych opatrení na zabránenie šírenia vírusu COVID-19je Knižnica FA až do odvolania zatvorená.

V prípade potreby kontaktujte Knižnicu FA na e-mailovej adrese: kniznica@fa.stuba.sk.

 

Vrátenie literatúry do Knižnice FA - termín: v stredy od 10,00 do 11,00, miesto: vrátnica FA - viac informácií tu

 


OTVÁRACIE HODINY                                       

 

Knižnica so študovňou:
 
Samostatná študovňa: 
 

Pondelok – štvrtok
Piatok              

8:30 - 18:00 hod.
8:30 - 14:00 hod.

Pondelok – štvrtok
Piatok 

8:00 - 18:00 hod.
8:00 - 14:00 hod.

 


KONTAKTY

 
Akvizícia fondu; konzultácie a odvolania k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti, školenia

Mgr. Zuzana Sýkorová

vedúca knižnice
prízemie, č. dv. 43

sykorova@fa.stuba.sk

zuzana.sykorova@stuba.sk

+421/02/57276 233

+421/918 665 025

 

Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti; konzultácie k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti

Mária Filová

zástupkyňa vedúcej knižnice
prízemie, č. dv. 40

filova@fa.stuba.sk

+421/02/57276 232

 

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov (citácií); konzultácie k evidencii publikačnej činnosti a ohlasov (citácií)

Beáta Farkašová

prízemie, č. dv. 40

farkasova@fa.stuba.sk   

+421/02/57276 251

 

Prevádzka knižnice: informačné, konzultačné a rešeršné služby, prezenčné a absenčné výpožičky, evidencia a spracovanie knižničných fondov

Bc. Ľubica Kováčová

kovacoval@fa.stuba.sk

+421/02/57276 220

Lýdia Ondrušíková

ondrusikova@fa.stuba.sk

+421/02/57276 220

Mgr. Iveta Štenclová

stenclova@fa.stuba.sk

+421/02/57276 220