Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Výpožičný poriadok             Poplatky                    Pozrite si:  Študijná literatúra 2018/2019

Zmena v apríli 2019:

Zmena výpožičných hodín 18.4.2019

KNIŽNICA SO ŠTUDOVŇOU :

 

Pondelok – štvrtok                                           8:30 - 18:00 hod.
Piatok                                                                   8:30 - 14:00 hod.

 • Výpožičné služby  (absenčné, prezenčné, medziknižničné)
 • Konzultačné, informačné služby
 • Rešeršné služby
 • Prístup k zahraničným licencovaným on-line databázam, el. verziám časopisov
 • On-line prístup k STN normám v úplnom znení v pdf formáte na 2 knižničných PC 
 • Internetové pripojenie cez WiFi a pevnú sieť      
 • 65 pracovných miest na prezenčné štúdium knižničných dokumentov, prácu s notebookmi a pod.
 • 10 PC s možnosťou pripojenia na internet, on-line databázy (prístup k licencovaným databázam v zložke: DATABÁZY, WoS a SCOPUS ) a k elektronickým verziám časopisov (pozri sprístupnené tituly v zložke: ČASOPISY)
 • Samoobslužné kopírovanie (spoplatnené; 1 kópia A4 alebo A3  za 5 centov)
 • Samoobslužné skenovacie pracovisko (nespoplatnené). Skenovanie formátov A4 a A3

Ku všetkým fondom knižnice (odborné knihy, časopisy, skriptá, zborníky, mapy, encyklopédie, ...) máte voľný prístup. Odborné časopisy, dizertačné a habilitačné práce a niektoré vybrané publikácie môžete študovať len prezenčne, v študovni knižnice.


SAMOSTATNÁ ŠTUDOVŇA :

 

Pondelok – štvrtok                                     8:00 - 18:00 hod.
Piatok                                                             8:00 - 14:00 hod.

 • 40 pracovných miest na štúdium vlastných materiálov, prípravu zadaní a projektov, prácu s notebookmi
 • Internetové pripojenie cez WiFi a pevnú sieť
 • Technické vybavenie pre prezentácie, školenia, prednášky a panelové diskusie

 

Výpožičné, konzultačné a informačné služby:

Lýdia Ondrušíková

ondrusikova@fa.stuba.sk

02/57276 220

Mgr. Iveta Štenclová stenclova@fa.stuba.sk 02/57276 220

Rešeršné služby, elektronické informačné zdroje a databázy:

Bc. Ľubica Kováčová

kovacoval@fa.stuba.sk

02/57276 220

 

Navštívte našu knižnicu a využite naše knižnično-informačné služby!