Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Výpožičný poriadok             Poplatky                    Pozrite si:  Študijná literatúra 2018/2019

 

Zmena otváracích hodín Knižnice FA počas letných prázdnin 2019

                                        

od 01.07.2019 – 04.07.2019                od 8:30 do 15:30

od 06.07.2019 – 31.08.2019                zatvorené

od 02.09.2019 – 21.09.2019                pondelky-štvrtky: od 8:30 do 15:30, piatky: od 8.30 do 14.00

od 23.09.2019                                        pôvodný režim prevádzky knižnice

Počas letných prázdnin poskytne Knižnica FA svoje knižnično-informačné služby aj mimo uvedených otváracích hodín na základe e-mailového (kniznica@fa.stuba.sk) alebo telefonického dohovoru (02/57276 220, 0918 665 025).

Kolektív Knižnice FA

 

KNIŽNICA SO ŠTUDOVŇOU :

 

Pondelok – štvrtok                                           8:30 - 18:00 hod.
Piatok                                                                   8:30 - 14:00 hod.

 • Výpožičné služby  (absenčné, prezenčné, medziknižničné)
 • Konzultačné, informačné služby
 • Rešeršné služby
 • Prístup k zahraničným licencovaným on-line databázam, el. verziám časopisov
 • On-line prístup k STN normám v úplnom znení v pdf formáte na 2 knižničných PC 
 • Internetové pripojenie cez WiFi a pevnú sieť      
 • 65 pracovných miest na prezenčné štúdium knižničných dokumentov, prácu s notebookmi a pod.
 • 10 PC s možnosťou pripojenia na internet, on-line databázy (prístup k licencovaným databázam v zložke: DATABÁZY, WoS a SCOPUS ) a k elektronickým verziám časopisov (pozri sprístupnené tituly v zložke: ČASOPISY)
 • Samoobslužné kopírovanie (spoplatnené; 1 kópia A4 alebo A3  za 5 centov)
 • Samoobslužné skenovacie pracovisko (nespoplatnené). Skenovanie formátov A4 a A3

Ku všetkým fondom knižnice (odborné knihy, časopisy, skriptá, zborníky, mapy, encyklopédie, ...) máte voľný prístup. Odborné časopisy, dizertačné a habilitačné práce a niektoré vybrané publikácie môžete študovať len prezenčne, v študovni knižnice.


SAMOSTATNÁ ŠTUDOVŇA :

 

Pondelok – štvrtok                                     8:00 - 18:00 hod.
Piatok                                                             8:00 - 14:00 hod.

 • 40 pracovných miest na štúdium vlastných materiálov, prípravu zadaní a projektov, prácu s notebookmi
 • Internetové pripojenie cez WiFi a pevnú sieť
 • Technické vybavenie pre prezentácie, školenia, prednášky a panelové diskusie