Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

Študenti Fakulty architektúry STU tu nájdu študijnú literatúru pre akademický rok 2018/2019. Základnú a odporúčanú literatúru k predmetom sme získali z aplikácie študijných programov fakulty v AIS. K študijnej literatúre sme ako pridanú hodnotu knižnice uviedli lokačné signatúry (skratka LS) k tým publikáciám, ktoré máme vo svojich fondoch a sú k dispozícii pre výpožičky alebo len na prezenčné štúdium v priestoroch knižnice.

 

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 

INŽINIERSKE / MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

  • Architektúra - aktualizácia august 2018
  • Urbanizmus - aktualizácia august 2018
  • Dizajn (produktový a interiérový dizajn) - aktualizácia august 2018

Informácia:

K svojmu štúdiu využite aj stály prístup ku kolekcii plnotextových elektronických kníh z oblasti architektúry, urbanizmu a dizajnu, pozrite si položku E-BOOKY.

Taktiež využite prístup k databáze Detail Inspiration na knižničných PC.                                                                         V našej akademickej knižnici máte k dispozícii odborné časopisy zo zahraničia a SR v printových a niektoré z nich aj v elekronických verziách, pozrite si položku ČASOPISY


Výpožičky: 

Knižnica požičiava odbornú literatúru bezplatne na základe platného preukazu študenta (ISIC) alebo zamestnanca FA STU.  Noví študenti  FA STU podpisujú dohodu o výpožičnej službe elektronickou formou (obsahuje súhlas so spracovaním osobných údajov v knižničnom systéme STU a je prehlásením o zodpovednosti študenta za všetky výpožičky z knižnice).  V prípade, že vypožičaná literatúra nie je vrátená v stanovenom termíne, elektronický výpožičný systém knižnice vygeneruje najprv bezplatné upozornenie, ktoré  je zaslané na školskú mailovú adresu študenta v AIS. Upomienky I.,II.,III. a IV. (dekanská) sú už spoplatnené, pozri POPLATKY. Upomienky I. až III. sú zasielané na mailovú adresu v AIS a upomienky III. a IV. sú doručené poštou na nahlásenú poštovú doručovaciu adresu.                                                                                                                                                    

Externým doktorandom, študentom a zamestnancom STU sa požičiava literatúra len na prezenčné štúdium v priestoroch akademickej knižnice.     

Externí používatelia (študenti a zamestnanci iných škôl a z iných inštitúcií) majú povolený vstup do Knižnice FA po predložení  občianskeho preukazu a ich zaregistrovaní v knižnici. Odborná literatúra sa im požičiava len prezenčne v priestoroch knižnice.                                         

 

Stav výpožičného KONTA

Je možné overiť v On-line katalógu kliknutím v hornej lište na pole KONTO. Na prihlásenie použite prihlasovacie údaje do AIS (meno a heslo).                                                                                                                                                         V prípade otázok nám napíšte na adresu: vypozicky@fa.stuba.sk  alebo príďte osobne do prevádzky knižnice. Konzultačné pracovníčky knižnice vám ochotne pomôžu. 

 

On-line katalóg Knižnice FA:      

http://www.fa.stuba.sk/kniznica/on-line-katalog.html?page_id=2912