Prejsť na obsah
Knižnica FAD STU

Prehľad základnej a odporúčanej študijnej literatúry pre akademický rok 2019/2020 (zdroj: AIS).

Zoznamy obsahujú lokačné signatúry (LS) k tým publikáciám, ktoré máme vo svojich fondoch a sú k dispozícii ako prezenčná alebo absenčná výpožička spolu s linkom priamo do online katalógu Knižnice FAD.

 

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 

INŽINIERSKE / MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

  • Architektúra - aktualizácia august 2020
  • Urbanizmus - aktualizácia august 2020
  • Dizajn (produktový a interiérový dizajn) - aktualizácia august 2020

 

DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 

Informácia:

K svojmu štúdiu využite stály prístup ku kolekcii plnotextových elektronických kníh pod záložkou E-BOOKY (prístup z fakultných PC).

Ponúkame množstvo odborných časopisov zo SR a zahraničia v printových a niektoré aj v elekronických verziách, záložka ČASOPISY.