Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vedie cesta k takmer nulovým budovám cez pasívne domy? Odpoveď na túto otázku budú hľadať odborníci a diskutéri spoločne na už deviatom ročníku medzinárodnej konferencie PASÍVNE DOMY 2013.

Registrácia

Navrhovanie pasívnych domov a budov s takmer nulovou spotrebou energie vyžaduje zmenu prístupu v procese tvorby, doterajší lineárny proces od štúdie až po realizáciu sa mení na proces cyklický. Zapojenie obnoviteľných zdrojov energie do architektonického konceptu udržateľných stavieb sa stáva nevyhnutnosťou pri návrhu „nearly zero energy buildings“. Príďte si pozrieť inšpiratívne príklady kvalitnej architektúry a vydajte sa s nami na cestu za presadzovaním progresívnych trendov energeticky efektívnej výstavby.

Témy deviateho ročníka medzinárodnej konferencie PASÍVNE DOMY 2013 sústreďujú do nasledujúcich tématických okruhov:


  • Architektonické a konštrukčné riešenia energeticky hospodárnych budov
  • Rekonštrukcie podľa princípov pasívneho štandardu
  • Obnoviteľné zdroje a technické systémy
  • Integrovaný dizajn ako súčasť návrhu takmer nulových budov

Cieľovou skupinou sú architekti, projektanti, realizačné firmy, no aj zástupcovia štátnej a verejnej správy a ďalší odborníci pôsobiaci v oblasti stavebníctva.

Sprievodným podujatím konferencie bude stavebná výstava vo vestibule FA STU otvorená pre laickú verejnosť.

Termíny a odkazy:

  • 18.10.2013    medzinárodná konferencia PASÍVNE DOMY 2013

Detaily k témam:

Architektonické a konštrukčné riešenia energeticky hospodárnych budov

Príklady inšpiratívnych architektonických riešení komplexne predstavujú nové koncepty dizajnu, dispozičných, konštrukčných či technických riešení. Sú inšpiráciou, ako navrhovať nielen rodinné domy ale aj bytové domy, školy, škôlky či administratívne budovy v štandarde pasívneho domu a skúsenosti z ich projekcie a výstavby sú neoceniteľným podnetom.

Rekonštrukcie podľa princípov pasívneho štandardu

Rekonštrukcie podstatnou mierou ovplyvňujú stavebný fond - novopostavené budovy tvoria z neho len cca 1%, obnovovaných budov by malo byť aspoň dvakrát viac. Kvalita tejto obnovy má veľký potenciál pre radikálne zníženie energetickej náročnosti sektoru výstavby, zlé riešenia nadlho zakonzervujú nevyhovujúci stav. Hľadáme preto príklady a inšpirácie, ako sa aj v obnovovaných budovách priblížiť k štandardu novostavieb.

Obnoviteľné zdroje a technické systémy

Bez využitia obnoviteľných zdrojov energie vo väčšom rozsahu nie je možné dosiahnutie nízkej spotreby primárnej energie a malého vplyvu stavby na životné prostredie.  V súčasnosti existuje množstvo výrobcov techniky na využitie OZE, ale ich zapojenie do prevádzky budovy je riešené individuálne. Aké postupy a systémy sa sa osvedčili a ktoré sú najefektívnejšie, to je obsahom tejto témy.

Integrovaný dizajn ako súčasť návrhu takmer nulových budov

Navrhovanie pasívnych domov a budov s takmer nulovou spotrebou energie vyžaduje zmenu prístupu v procese navrhovania. Doterajší lineárny postup od štúdie až po realizáciu sa mení pri snahe o energetickú a ekonomickú optimalizáciu na proces cyklický. Treba sa zamyslieť, ako na tieto trendy reagovať a aké zmeny nás čakajú.

Súčasne s konferenciou sa uskutoční výstava materiálov, výrobkov a služieb pre pasívne domy a budovy s takmer nulovou spotrebou energie, kde sa účastníci konferencie aj široká verejnosť budú môcť oboznámiť s ponukou produktov v tejto oblasti udržateľnej architektúry.

pd2013