Prejsť na obsah
Dekanát

Útvary riadené dekankou a prodekanmi fakulty

Sekretariát dekanky:
Jana Rafčíková
tel.: 02/572 76 215; 0905 447 149
fax: 02/572 76 256
e-mail: rafcikova@fa.stuba.sk

Oddelenie ekonomických činností
Tajomníčka: Ing. Anna Karácsonyová
tel.:  572 76 223,189; 0918 665 044
e-mail: karacsonyova@fa.stuba.sk

Oddelenie pre vedu a výskum
Ružena Šubinová
tel.: 02/572 76 211
fax: 02/572 76 255
e-mail: subinova@fa.stuba.sk

Manažment projektov pre vedu a výskum
Manažment projektov pre kultúru a umenie
Mgr. Jana Šimková
e-mail: jana.simkova@stuba.sk

Mgr. Staňáková Zuzana, PhD. 
tel: 02/57276148
e-mail: stanakova@fa.stuba.sk 

PR aktivity a výstavná činnosť
Mgr. art. Paulína Ebringerová
tel.: 0908 674 178
e-mail: ebringerova@fa.stuba.sk

Redakcia ILFA a ALFA a edičná činnosť:
Ing. arch. Irena Dorotjaková
tel.: 02/572 76 178; 0918 665 026
fax: 02/57276256
e-mail: dorotjakova@fa.stuba.sk

Oddelenie pre zahraničie:
Marta Kaločajová
tel.: 02/572 76 211, 0917 691 545
fax: 02/572 76 255
e-mail: kalocajova@fa.stuba.sk

Študijné oddelenie I. II. stupeň štúdia:
Mgr. Alena Bachratá
tel.: 02/572 76 224
fax: 02/572 76 256
e-mail: bachrata@fa.stuba.sk

Ing. Margita Brandisová
tel.: 02/572 76 224
fax: 02/572 76 256
e-mail: brandisova@fa.stuba.sk

Ing. Andrea Fabriciová
tel.: 02/572 76 224
fax: 02/572 76 256
e-mail: fabriciova@fa.stuba.sk

Oddelenie doktorandského štúdia:
Elena Mihaličová  
tel.: 02/572 76 212
e-mail: mihalicova@fa.stuba.sk

Oddelenie pre mzdy a ľudské zdroje:
Ekonomika práce a ľudské zdroje:
Ing. Alica Horňáková
tel.: 02/572 76 229; 0918 863 742
e-mail: hornakova@fa.stuba.sk

Mzdová učtáreň: 
Mgr. Martina Haászová
tel.: 572 76 221, 0918 665 005 
e-mail: haaszova@fa.stuba.sk

Výpočtové stredisko:
vedúci: Ing. Ján Lajčák
tel.: 02/572 76 311; 0918 66 50 12
e-mail: jan.lajcak@stuba.sk
Ing. Peter Šedivý
Ing. Štefan Tar
Bc. Daniel Vargončík
Michal Wuck-Wolf
Viera Slivková

Knižnica FA STU:
vedúca: PhDr. Kristína Raitlová
tel.: 02/ 572 76 233; 0918 66 50 25
fax: 02/572 76 256
e-mail: raitlova@fa.stuba.sk
Beáta Farkašová
Mária Filová
Bc. Ľubica Kováčová
Lýdia Ondrušíková 
Mgr. Iveta Štenclová

 

Útvary riadené tajomničkou fakulty

Oddelenie ekonomických činností
vedúca: Ing. Anna Karácsonyová
tel.:  572 76 223,189; 0918 665 044
e-mail: karacsonyova@fa.stuba.sk

Ekonomika projektov a grantov
Ing. Kristína Baňáková
tel.: 02/572 76 214
e-mail: banakova@fa.stuba.sk

Rozpočet a Štátna pokladnica:
Mária Šelmeciová
tel.: 02/572 76 223
fax: 02/572 76 256
e-mail: selmeciova@fa.stuba.sk

Finančná učtáreň: 
Ružena Machanová
Mária Popluhárová
Gabriela Petrániová
tel.: 02/572 76 210
e-mail: fu@fa.stuba.sk 

Správa majetku:
Gabriela Havierniková
tel.: 02/572 76 228; 0917 676 515
e-mail: haviernikova@fa.stuba.sk

Správa registratúry:
Darina Šnírerová
tel.: 02/572 76 117; 0918 665 013
e-mail: snirerova@fa.stuba.sk

Podateľňa:
Mgr. Milada Dobošová
tel.: 02/ 572 76 225

Hospodárska správa:
vedúci: Dušan Follrich
te.: 02/572 76 119; 0918 665 017

Vrátnica:
tel.: 02/ 572 76 238; 0918 665 016