Prejsť na obsah
Ekonomické oddelenie
Ekonomické oddelenie
Ing. Anna Karacsonyová
vedúca/ tajomníčka FA STU
tel.: 02/57 27 61 89, 0918 665 044
e-mail : anna.karacsonyova@stuba.sk

Rozpočet a Štátna pokladnica
Mária Šelmeciová
tel.: 02/572 76 223
e-mail: maria.selmeciova@stuba.sk

Finančná učtáreň
Ružena Machanová
Gabriela Petrániová
Mária Popluhárová
tel.: 02/572 76 210
e-mail: maria.popluharova@stuba.sk

Evidencia a správa majetku 
Gabriela Havierniková 
tel.: 02/572 76 228
e-mail: haviernikova@fa.stuba.sk