Prejsť na obsah
Dekanát

 

■ Oddelenie pre mzdy a ľudské zdroje 
Ing. Alica Horňáková 
tel.: 02/572 76 229 , 0918863742 kl.229
e-mail: alica.hornakova@stuba.sk

Referát pre mzdy 
Mgr. Martina Haászová 
tel.: 02/544 35 259, 572 76 221, 0918665005 kl. 5189 
e-mail: martina.haaszova@stuba.sk