Prejsť na obsah
Dekanát

 

■ Oddelenie pre mzdy a ľudské zdroje 
Ing. Alica Horňáková 
tel.: 02/57 276 229 , 0918 863 742 kl. 229
e-mail: alica.hornakova@stuba.sk

Referát pre mzdy 
Mgr. Martina Haászová 
tel.: 02/57 276 221, 0918 665 005 kl. 5189 
e-mail: martina.haaszova@stuba.sk