Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Archív aktualít

 • 19.10.2020
  • DISKUSNÉ FÓRUM FAD STU

   Diskusné fórum vytvorené pre študentov FAD STU, kde nám môžete písať svoje otázky,
   pripomienky, postrehy, rady, názory, kritiky, problémy či negatívne
   postoje k aktuálnej súvislosti s mimoriadnou situáciou na FAD STU.

    
 • 18.10.2020
 • 16.10.2020
  • Oznámenie o konaní 2. ŠS - obhajoby diplomových prác

   Dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave oznamuje, že dňa 06. 11. 2020 o 08:30 hod., sa bude konať 2. štátna skúška - obhajoba diplomových prác pre 2. stupeň štúdia v študijnom programe Architektúra. Obhajoba diplomových prác bude prebiehať dištančnou metódou prostredníctvom videokonferencie cez Google Meet, link na Meet: https://meet.google.com/byn-oaqn-fsf

   Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenia jej výsledkov je verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch bude prebiehať na neverejnom zasadnutí.
   Predsedom skúšobnej komisie bude prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.

    
 • 15.10.2020
 • 12.10.2020
 • 11.10.2020
 • 07.10.2020
  • Nové číslo ALFA 2/2020

   Časopis ALFA – Architektonické listy Fakulty architektúry a dizajnu STU – uverejňuje články z architektúry, urbanizmu a produktového dizajnu. Zameriava sa na problémy dejín, filozofie a psychológie architektúry a urbanizmu, zaoberá sa vzťahom architektúry a urbanizmu, architektúry a krajiny, architektúry a produktového dizajnu, architektúry a umenia, ale aj architektúry a spoločnosti.

    
  • DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AS STU

   Doplňujúce voľby do študentskej časti AS STU za študentskú časť AO FAD STU na funkčné obdobie 2020-2023. 

    
 • 05.10.2020