Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Medzinárodná odborná konferencia konaná pod záštitou 1. podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Figeľa

Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

Motto konferencie:

Stratégia udržateľnosti architektonickú tvorivosť neobmedzuje, patrí k „novým" výzvam.

Termín: 26. mája 2011 od 9. do 17.30 hod.

Miesto: hotel TREND Austria, Vysoká ul. Bratislava

Organizátor: Vydavateľstvo EUROSTAV

Spoluorganizátori: Slovenská komora architektov, Slovenská komora stavebných inžinierov, Bratislavský samosprávny kraj

Ciele konferencie:

V súvislosti s európskymi cieľmi o potrebe znižovania energetickej náročnosti budov (o 20 %), zvyšovania podielu využitia obnoviteľných zdrojov energie ( o 20 %) a znižovania emisií skleníkových plynov (o 20 %) do roku 2020, stoja aj pred Slovenskom veľké výzvy. Od roku 2018 sa budú musieť stavať všetky verejné budovy v takmer pasívnom štandarde a od roku 2020 táto povinnosť bude záväzná aj pre všetky ostatné budovy.

Tieto ciele súvisia s potrebou ochrany životného prostredia a s potrebou zabezpečenia udržateľnosti života, architektúry aj výstavby. Práve preto sme sa rozhodli usporiadať medzinárodnú odbornú konferenciu o udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe a sprostredkovať počas jedného dňa projektantom, architektom, investorom a všetkým účastníkom investičného procesu dôležité odborné informácie, súvisiace s európskymi cieľmi 20/20/20 a ich implementáciou na Slovensku.

Konferencia je určená:

Širokej odbornej verejnosti z oblasti stavebníctva a architektúry, najmä architektom, projektantom, developerom, investorom, generálnym manažérom firiem pôsobiacich na stavebnom trhu.

Odborní garanti konferencie:

prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., FA STU Bratislava
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava

Registrácia: 8.30 až 9.00 hod.


Odborný program konferencie:

9.00 - 9.20 hod: Adrien Joyce, riaditeľ ACE (Architects´ Council of Europe) -Európske ciele a iniciatívy ACE na podporu projektov udržateľnosti architektúry,

Adrien Joyce - írsky architekt, ktorý pôsobil 17 rokov v architektonickej praxi v Londýne a Dubline, v súčasnosti okrem funkcie riaditeľa ACE prednáša na Higher Institute for Architecture (St. Luc) v Bruseli.

9.20 - 9.40 hod.: Ing. Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva MDVRR SR - Stav implementácie Európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD II) na Slovensku,

9.40 - 10.00 hod.: prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc., vedúci Ústavu ekologickej a experimentálnej architektúry, FA STU - Kontexty udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe

10.00 - 10.20 hod.: diskusia k predneseným príspevkov

10.20 - 10.40 hod.: prestávka na kávu

Počas prestávky bude v sále prebiehať tlačová konferencia pre pozvané média

10.40 - 11.00 hod.: Hanspeter Oester, architektonická kancelária agps.architectur  Zürich - Los Angeles: Vráťme sa k stavbám (ilustrácia architektonického konceptu na príklade centrály IUCN)

Hanspeter Oester - švajčiarsky architekt, absolvent ETH Zürich, v súčasnosti pôsobí v architektonickej kancelárii agps.architectur  Zürich - Los Angeles. Je autorom alebo spoluautorom zaujímavých konceptov udržateľných budov nielen vo Švajčiarsku, ale aj v Nemecku, Rakúsku, v USA, atď.

11.00 - 11.20 hod.: Ing. arch. Dalibor Borák, ČKA - Tri aktívne rodinné domy a skúsenosti z ich výstavby

Dalibor Borák, český architekt, absolvent FA VUT Brno, od roku 2006 sa zaoberá aktívne problematikou energeticky efektívnej architektúry, absolvoval školenie v Pasivhausinstitute v Darmstadtu (u prof. Feista).

11.20 - 11.40 hod.: Dr. Winfried Heusler, Schuco International KG, Nemecko: Trvalo udržateľné   obvodove plášte budov (energiu šetriť, vyrábať a manažovať).

11.40 - 12.00 hod. : diskusia k predneseným príspevkom

12.00 - 12.20 hod.: Vincent Briard, Products & Buildings, Knauf Insulation  Belgium: Implementing sustainability, Knauf Insulation experience (Trvalá udržateľnosť v praxi, skúsenosti Knauf Insulation)

12.20  - 12.40 hod.:  prof. Ing. Jozef Hraška, PhD., Stavebná fakulta STU - Meranie a certifikácia udržateľnosti budov

12.40 - 13.00 hod.: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Stavebná fakulta STU -Využitie obnoviteľných zdrojov energie v nízkoteplotnom vykurovaní

13.00 - 13.20 hod.: diskusia k predneseným príspevkom

13.20 - 14.20 hod. : Obedová prestávka

14.20 - 14.35 hod.: Ian Cox, Aggregate Industries: Výstavba a požiadavky certifikačných    systémov

14.35 - 14.50 hod.: Peter Robl, Holcim Slovensko: Príklady udržateľnej výstavby zo sveta

14.50 - 15.05 hod.: Ing. Václav Matoušek, Skanska Property Czech Republik: Certifikácia  LEED     s implementáciou  na City Green Court

15.05 - 15.20 hod.: Ing. Daniel Baláž, Saint Gobain Construction Products, divízia Weber Terranova: Udržateľnosťou v stavebníctve k trvalej udržateľnosti života

15.20 hod. - 15.40 hod.: prestávka na kávu

15.40 hod. - 15.55 hod. : Ing. Martin Mihál, Xella Slovensko: Ytong - materiál ohľaduplný k budúcim generáciám

15.55 hod. - 16.10 hod. : Ing. arch. Klara Bukolská, Velux: VELUX Model Home 2020 - Experimentálna cesta k výstavbe aktívnych domov (skúsenosti s výstavbou a prevádzkou šiestich aktívnych domov)

16.10 - 16.25 hod.:Ing. Vlastislav Jelínek, Fenestra Sk: Rekonštrukcie, revitalizácie a konverzie obvodových plášťov budov

16.30 - 17.30 hod. : Panelová diskusia - učastníkmi diskusie sú všetci prednášajúci, moderujú      prof. R. Špaček a prof. D. Petráš

18.00 - 22.00 hod.: Spoločenský večer