Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Termín posielania prihlášok na  inžinierske a magisterské štúdium je do 16.augusta 2019!


Informácie o prijímacom konaní a podmienky prijatia na štúdium inžinierskych /magisterských študijných programov uskutočňovaných na Fakulte architektúry STU pre akademický rok 2019/2020 nájdete v priloženom dokumente.

Prihlášky na štúdium sa podávajú výlučne elektronickou formou prostredníctvom AIS do 16. 08. 2019.

Termín 2. kola prijímacieho konania
na inžinierske a magisterské  štúdium sa bude konať v termínoch od 11.-12.9. 2019 podľa harmonogramu prijímacích skúšok.