Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dňa 08. 09. 2014 od 10,00 hod od 12,00 hod. sa konal návrh kandidátov na členstvo v AS  FA STU formou vhadzovania lístkov s menom navrhovaného kandidáta do urny umiestnenej vo vestibule FA STU. Boli navrhnutí 20 kandidáti, z ktorých prijali svoju nomináciu /bez titulov, v abecednom poradí podľa priezviska/: :

Martin Baláž,
Ingrid Belčáková,
Katarína Boháčová,
Viera Joklová,
Pavol Korček,
Eva Putrová,
Alžbeta Sopirová,
Edita Vráblová.

Dňa 08. 09. 2014 od 10,00 hod od 12,00 hod. sa konal návrh kandidátov na členstvo v AS STU formou vhadzovania lístkov s menom navrhovaného kandidáta do urny umiestnenej vo vestibule FA STU. Boli navrhnutí 12 kandidáti, z ktorých prijali svoju nomináciu /bez titulov, v abecednom poradí podľa priezviska/: :

Ingrid Belčáková,
Katarína Boháčová
Danica Končeková


Ďalšie kolo volieb do AS FA STU, AS STU sa uskutoční:
- 23. 09. 2014 od 10,00 – 12,00 hod. formou vhadzovania hlasovacích lístkov s menami max. 1 kandidáta FA STU do urny umiestnenej vo vestibule FA STU,
- 24. 09. 2014 zverejnenie výsledkov volieb do AS STU a AS FA STU.


predseda volebnej komisie
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.