Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

22.ročník medzinárodnej študentskej súťaže XELLA - akademický rok 2016/2017

Medzinárodná študentská súťaž pokračuje 22.ročníkom s témou :

Moravská galerie v Brně – Místodržitelský palác, nová budova pro sbírky současného umění.

Online prihlášku, anotáciu, kompletné zadanie a mapové podklady ako aj informácie

o pripravovanej exkurzii sú k dispozícii na linku :

http://www.ytong.sk/22-rocnik-medzinarodnej-studentskej-sutaze-xella-2016-2017.php

Zadanie tu!

Kompletné zadanie tu!

Odborné aj organizačné informácie o súťaži môžete získať u

doc. Ing. arch. Ľubice Selcovej, PhD.,

Ústav architektúry obytných budov,

Fakulta architektúry STU, Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava,

tel.: +421 2 572 764 25,

e-mail: lubica.selcova@stuba.sk