Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení kolegovia, milí priatelia,

Ústav krajinnej a záhradnej architektúry a Fakulta architektúry STU v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na vedeckú konferenciu a 19. kolokvium krajinárskych katedier

KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA A KRAJINNÉ PLÁNOVANIE

V PERSPEKTÍVE

poriadanú pod záštitou dekanky FA STU doc. Ing. arch. Ľubice Vitkovej, PhD., pri príležitosti 25. výročia založenia pracoviska pre výučbu predmetov krajinnej architektúry a krajinného plánovania na FA STU v Bratislave.

Konferencia a kolokvium sa bude konať v dňoch 1. a 2. októbra 2015 na FA STU v Bratislave. Abstrakty príspevkov v rozsahu cca 10 riadkov je potrebné zaslať do 30. 4. 2015 na adresu kristianova@fa.stuba.sk. Príspevky budú po recenznom konaní uverejnené v recenzovanom vedeckom zborníku.

Tešíme sa na Vašu účasť.