Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto v tomto roku vyhlásila súťaž návrhov s názvom "Štúdia architektonickej úpravy areálu na ulici Odbojárov a Kalinčiakova v lokalite Tehelné pole, Bratislava - Nové Mesto“. Deväťčlenná odborná porota vyhodnotila 14 súťažných návrhov.
Súťažný návrh autorského tímu z FA STU, Tamary Reháčkovej, Miriam Heinrichovej a Ivana Stankociho, sa umiestnil na 3. mieste.

Predmetom súťaže bol návrh verejného priestoru s funkciami športu, rekreácie, voľnočasových aktivít a mestskej zelene, ktorý pomôže oživiť, zatraktívniť bývalý areál cykloštadióna a prispeje k vyššej kvalite prostredia a života v lokalite.

poster 1

poster 2


cyklostadion_3.miesto v sutazi