Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

10. 4. 2020 

- Ako si vyzdvihnúť veci z internátov? (pokyny)

9. 4. 2020 

- Predčasné odubytovanie zo študentských domovov STU v Bratislave

- G - SUITE a eLearning - podpora FA STU 

- VIDEO NÁVODY
Meet a Calendarnaplánovanie Meet-u v Classroomako zdielať video v G-classroomG - Jamboard

8. 4. 2020

- Normy STN - online

Poradenské centrum STU


7. 4. 2020

- ONLINE KÁVA S DEKANOM

- PRVÁ ONLINE ŠTÁTNA SKÚŠKA Z TMAT


6. 4. 2020

- Otvorený list rektora Miroslava Fikara študentkám a študentom STU


3. 4. 2020

- Oznámenie k odubytovaniu a vyzdvihnutiu si vecí z internátov


2. 4. 2020

- ONLINE KÁVA S DEKANOM 7. 4. 2020 o 10:00 
(pripojiť sa môžete pomocou nasledujúceho odkazu ale len v doméne stuba, čiže univerzitným mailom @stuba.sk) https://meet.google.com/dyc-exyp-dpe


31. 3. 2020

- Úprava obsahu bakalárskych záverečných prác (DIZAJN)


30. 3. 2020

- Úpravy podmienok na prijatie na Ing. arch. a Mgr. art.  štúdium pre súčasných absolventov bakalárskeho štúdia na FA STU


29. 3. 2020

- Prehľad momentálne dostupných elektronických informačných zdrojov nájdete na stránkach Knižnice FA, konkrétne na jej podstránke: https://www.fa.stuba.sk/kniznica/aktuality-kniznice-fa.html?page_id=2908
Tento prehľad je priebežne dopĺňaný o ďalšie informačné zdroje.


28. 3. 2020

- Úprava obsahu bakalárskych záverečných prác (ARCHITEKTÚRA)

 

26. 3. 2020

- Nosenie ochranných rúšok mimo bydliska je povinnosťou.

- Vlaky zadarmo pre študnetov sa rušia až do ukončenia uzatvorenia škôl.

- Platí zákaz vstupu do priestorov internátov pre študentov a týka sa to aj jednorázovych návštev. Individuálne vyzdvihovanie osobných, "zabudnutých" vecí preto nie je možné. Prístup je možný iba v úplne ojedinelých životne dôležitých prípadoch, kedy sa so žiadosťou a zdôvodnením môžu študenti obrátiť na správu respektíve riaditeľov internátov.

 

25. 3. 2020

Mimoriadna káva s dekanom (video)
 
- od 29. 3. 2020 sa zrušenie prezenčnej výuky predlžuje do odvolania, resp.
podľa rozhodnutí príslušných orgánov verejnej moci24. 3. 2020 - aktualizované 28. 3. 2020

Zmena harmonogramu letného semestra akademického roka 2019/2020 
17. 2. - 31. 8. 2020

výučba 17. 2. 2020 – 23. 5. 2020

- skúškové obdobie 23. 5. 2020 - 25. 7. 2020

- letné prázdniny 27. 7. 2020 - 31. 8. 2020


- Ateliérové práce pre odbor A+U+D:   

  25. 5. 2020 do 23:59 - odovzdanie do AIS
  28. 5. - 29. 5., 1. 6. - 3. 6. 2020 obhajoby - predpokladáme, že budú online 

- Bc. 1. časť pre odbor A+U:
  5. 4. 2020 do 23:59 - odovzdanie do AIS

  6. 4 - 9. 4. 2020 obhajoby - predpokladáme, že budú online


- Bc. práce pre odbor A+U+D:        
  9. 6. 2020 do 23:59 - odovzdanie do AIS
  17. 6. - 18. 6. 2020 obhajoby - predpokladáme, že budú online


- Diplomové práce pre odbor A+U+D:   
  24. 5. 2020 do 23:59 - odovzdanie do AIS

  9. 6. - 10. 6. 2020 obhajoby - predpokladáme, že budú online 


- Prieskumy: pripravujeme online

23. 3. 2020

ČO S PLATBAMI ZA INTERNÁTY?


22. 3. 2020

DISKUSNÉ FÓRUM FA STU


21. 3. 2020

Bezplatný Office 365 Education

Video návod, ako jednoducho nahrať video prednášku v aplikácii PowerPoint z balíka Office 365


20. 3. 2020

Nakoľko je Knižnica FA momentálne fyzicky nedostupná, literatúra sa nepožičiava, nepredlžuje a ani nevracia. Výpožičné lehoty všetkej požičanej literatúry budú predĺžené na celú dobu zatvorenia. Poplatky za upomienky či predlžovanie spadajúce do tohto obdobia nebudú účtované.

 
19. 3. 2020

- 3. ročník AU, odovzdávanie AN V. sa posúva.
Nový termín odovzdávania do AIS je 14. 4. 2020 do 23:59 hod.
Práca sa odovzdáva výlučne v elektronickej podobe do AIS.

- výučba AN VI. začína od 30. 3. 2020. Bližšie informácie boli študentom zaslané
 
- v štádiu riešenia je zaradenie sa vracajúcich Erasmus študentov do výučby prebiehajúceho semestra

- štátnice z TMDT a TMAT sa presúvajú na neurčito, študentov budeme včas informovať

- na STU prebieha aktuálna diskusia o úprave harmonogramu semestra - čakáme na result, bližšie informácie budú zverejnené po Kolégiu dekana FA STU, ktoré sa uskutoční 24. 3. 2020
 

18. 3. 2020

G - SUITE

G Suite for Education

G - Suite for Education - PODPORA pre pedagógov FA STU

Hangouts Meet - Návod pre študentské konzultácie

AIS

Nastavenie autentizácie pomocou jednorazových hesiel v AIS

Krátky návod na inštaláciu čítačky hybridných kariet

Inštalačný balík IS STU Bratislava CA


17.3. 2020

Informácie pre zamestnancov FA STU

Informácie pre študentov FA STU