Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Rozvrh podľa novej akreditácie fakulty aj so zmenami študijných plánov nájdete tu.

V súvislosti s komplexnou akreditáciou na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave nastali zmeny. Prodekan Pavel Nahálka uviedol pre SITA: 

(Tieto zmeny) sú súčasťou v podstate každoročných drobných zmien, len teraz sa, bohužiaľ, udejú v strede semestra. Vo väčšine prípadov ide o drobné úpravy koncepcie niektorých predmetov - škola musí vypracovať nové učebné plány aj rozvrh. V súvislosti s modernizáciou výučby škola niektorým predmetom upravila hodinovú výmeru, menil sa pomer prednášok a seminárov. Je to štandard a nestalo sa nič také, aby študenti váhali, či doštudujú alebo majú pokračovať na inej univerzite.

Najzásadnejšia zmena sa týka programu priestorové plánovanie a manažment, ktorý sa po komplexnej akreditácii spolu s jeho poslucháčmi presúva z Fakulty architektúry na Ústav manažmentu STU BA. Ich nové študijné plány sú takmer totožné s tým, čo mali predtým. Učia ich v podstate tí istí učitelia, len to gestoruje Ústav manažmentu. Ústav vznikol odčlením z jednotlivých fakúlt, vrátane Fakulty architektúry a jeho pracovníci boli gestormi viacerých predmetov programu už pred komplexnou akreditáciou.

Výraznejšie novinky sa týkajú len druhého stupňa umeleckého programu dizajn. Pôvodne mal dva študijné programy - interiérový dizajn a dizajn výrobkov. Teraz sme požiadali o akreditáciu jedného spoločného.  Interiérový dizajn sa stáva súčasťou nového študijného programu Dizajn. S výučbou podľa študijných plánov nových študijných programov začnala škola od 19. októbra.