Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“ - PP H2020.

Hlavným zámerom výzvy PP H2020 je stimulovať účasť slovenských organizácií výskumu a vývoja v rámci programu Európskej únie pre výskum a inovácie na roky 2014 až 2020 - Horizont 2020.

Cieľom je podporiť zvýšenie účasti slovenských organizácií výskumu a vývoja na koordinácii alebo účasti na riešení projektov v programe Európskej únie H2020.

Podpora prípravy projektov H2020, v ktorých žiadateľ vystupuje v pozícii koordinátora projektu alebo člena riešiteľského konzorcia, sa bude realizovať formou hradenia časti nákladov na prípravu projektov formou paušálnej refundácie.

Termín uzávierky výzvy: 31.10.2018 o 12:00.

Kompletné informácie k podmienkam podávania návrhov projektov sú dostupné na webovej stránke APVV.