Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Tržnica na Trnavskom mýte, od významného architekta Ivana Matušíka, ponúkla verejnosti počas mesiaca jún nielen čerstvú zeleninu a ovocie, ale i ochutnávku súčasného umenia a kultúry. Zámerom Festivalu Tutti Frutti bolo prepojiť toto čisto trhové prostredie s divadelnými a tanečnými predstaveniami, umeleckými inštaláciami, happening-ami, koncertmi, či s prehliadkami zákutí samotného objektu.

Architekti zo skupiny young.s, v spolupráci s Ústavom architektúry občianskych budov Fakulty architektúry STU v Bratislave, pripravili priamo v priestoroch Tržnice pre študentov našej fakulty a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave workshop „Návrh na trh“.  Počas štyroch dní intenzívne spracovávali myšlienku, ako prispieť k znovu oživeniu tohto dnes, v povedomí verejnosti, neatraktívneho priestoru a prinavrátiť mu čo-to z lesku jeho niekdajšej popularity. Výsledný „koncept zásahu spočíval vo vytvorení oddychovej zóny na podeste jedného z hlavných schodísk, keďže priestor Tržnice sa stával čisto tranzitným priestorom, bez možnosti pozastavenia sa, oddychu, možnosti čakania inak ako postávania,“ hovorí Jozef Bátor z young.s a Ústavu architektúry občianskych budov.  Podesty tak zatraktívnili hojdacie siete a hojdačky, ktoré okrem oddychu ponúkajú i zážitkovú funkciu.

Hravá inštalácia a výsledky workshopu boli verejnosti predstavené dňa 18. júna na spoločnýchRaňajkách v Tržnici“. Mladí architekti do tejto časti participatívneho projektu zapojili aj miestnych predajcov, ktorým poskytli možnosť prezentácie svojho tovaru v rámci raňajkového stola, výmenou za reklamné pútače navrhnuté samotnými študentmi. „K tejto príležitosti sme vytvorili aj špeciálny raňajkový design s mapkou Tržnice, kde je možné nájsť obchod každého zapojeného predajcu,“ hovoria architekti z young.s.

Architekti z young.s sa sami označujú za otvorenú skupinu mladých kreatívnych ľudí, fascinovaných nielen architektúrou. Ich projekty /Multi-pulty, Viano-pulty/ charakterizuje hľadanie efektívnych a technicky nenáročných riešení, bez závislosti na vysokých finančných nárokoch na ich realizáciu. „Koncept nami organizovaných takýchto workshopov je založený na intervenciách s minimálnymi finančnými prostriedkami, s komplexným riešením zadania, od kreatívneho návrhu riešiaceho špecifické zadanie až po samotnú fyzickú realizáciu, “ opäť architekti z young.s.

Organizátori:
Young.s - Jozef Bátor, Andrea Leitmannová, Adela Klčová

Návrh na trh - workshop Nová tržnica  Návrh na trh - workshop Nová tržnicaNávrh na trh - workshop Nová tržnica Návrh na trh - workshop Nová tržnica

Návrh na trh - workshop Nová tržnica

Foto: archív young.s