Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, FA STU, Bratislava

Katedra archeológie FiF UK, Bratislava

si Vás dovoľujú  pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu,

ktorá sa koná 28.-29.-novembera 2007

na Fakulte architektúry STU Bratislava, miestnosť č. 117

program konferencie