Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni v spolupráci s Fakultou architektúry STU v Bratislave ponúkajú k účasti dve miesta pre vybraných študentov FA STU. 

Letná škola ArtCamp sa uskutoční od 11. - 29.7. 2016 v Plzni, svojím rozsahom je najväčšou letnou umeleckou školou v Českej republike. Tento rok ponúka 35 umeleckých kurzov pod vedením hosťujúcich umelcov z USA, Japonska, Poľska, Kanady a Slovenska.
Študenti môžu stráviť vybraný kurz v spoločnosti najlepších ľudí z odboru, v inšpiratívnej a kreatívnej atmosfére. 

Svoje portfólio prác, CV a motivačný list posielajte na adresu ebringerova@fa.stuba.sk do 30.4. 2016
Porota následne vyberie dvoch študentov, ktorí majú možnosť sa zúčastniť jedného z ponúkaných kurzov zdarma.

Pre viac informácií o letnej škole a ponúkaných kurzoch nájdete na www.fdu.czu.cz/artcamp
Podmienky zúčastnenia sú hradenie dopravy, ubytovania a stravy na vlastné náklady.


artcamp