Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Architektúra sa stane divadlom.

Scénografia sa stala živým umením. Nie je viac iba o dokonale zvládnutom remesle scénických efektov. Je premýšľaním nad priestorom. Miestom, ktoré môže byť konkrétne aj fiktívne. Miestom, kde sa dá byť normálne aj surreálne. Pre architekta a architektúru nie je nič dôležitejšie ako ju vidieť fungujúcu. Ale nie iba ako dispozičný diagram. Musí zniesť aj kolízie vzťahové a príbehové. Také, ktoré ju tvoria a dávajú dispozíciám zmysel.

Študenti FA STU pripravili v rámci seminára-ateliéru Súčasnej scénografie hudobno-performatívny priestorový projekt spracúvajúci témy Kafkových krátkych próz Betrachtung a Kurtágových hudobných kompozícií Kafka Fragmente pre soprán a husle v Bellušovej stavbe ako scénografii. Projekt bude predvedený na Fakulte architektúry STU naživo v rámci Bratislava Design Week v stredu, 10.6. 2015, o 17:00, Aula Emila Belluša.

mazalanportfolio.wix.com/kafka-projekt
http://www.bratislavadesignweek.sk/kafka-kurtag-bellus-3/
http://www.bratislavadesignweek.sk/program-2015/

udalosť na facebook-u

Súčasná scénografia - projekt Betrachtung