Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V spolupráci so Stavebnou fakultou STU a BIM asociáciou Slovensko sa v stredu, 11. marca 2015, od 15:00 hod., v aule SvF B103, uskutoční pre študentov prednáška BIM Day - Allplan.

- V úvodnom slove vystúpi prodekan pre vzdelávanie Doc. Ing. Peter Makýš, PhD., ktorý súčasne objasní, prečo je dôležité venovať sa otázke BIM (Building Information Modelling).
- Samotnú problematiku BIM otvorí Ing. Tomáš Funtík PhD. zo slovenskej asociácie BIM. Predstaví, čo je podstatou BIM, aké má výhody a prečo je nevyhnutné sa touto tématikou zaoberať.
- O metóde a spôsobe práce v BIM, konkrétne s BIM riešením Allplan, prehovorí Ing. Pavel Vlasák zo spoločnosti Nemetschek Allplan Česko s.r.o.
- V závere riaditeľ projekčnej spoločnosti Polívka, Hörmann & Partners s.r.o., Ing. Stanislav Polívka, predstaví svoje skúsenosti z praxe s využitím systému Allplan a ukáže reálne projekty.

Študenti sa budú mať možnosť naučiť v systéme CAD BIM pracovať.

Aktuálne témy webinárov, termínov a školení nájdete tu.
www.facebook.com/AllplanCAMPUS.cz